Eén boom moet kunnen – gratis boom op uw terrein

Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met het project “één boom mot kunn’n” willen we beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap.

De boomsoort stemmen we af op de plaatselijke omstandigheden en de boom moet ruimte hebben om uit te groeien tot een fors exemplaar.

Goed initiatief doet volgen

In de winter van 2015/2016 namen bewoners uit het buurtschap Bekveld het initiatief om onder het mom ‘Eén boom mot kun’n’ om de grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom aan te bieden. Dit deden ze samen met de Vereniging Bomenbelang, ’t Onderholt, LTO en de gemeente Bronckhorst. Het was een groot succes. Sindsdien wordt er ieder jaar een vervolg gegeven aan het initiatief. In totaal zijn er ruim 400 nieuwe bomen geplant! De partijen geven daarom een vervolg aan dit initiatief.

In de loop van 2020 zal een vervolg worden gegeven aan dit initiatief. Dan berichten wij u hierover via het weekblad Contact en via deze website.