Eén boom mot kunn'n – gratis boom op uw terrein

Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met het project “één boom mot kunn’n” willen we beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap.

De boomsoort stemmen we af op de plaatselijke omstandigheden en de boom moet ruimte hebben om uit te groeien tot een fors exemplaar.

Goed initiatief doet volgen

In de winter van 2015/2016 namen bewoners uit het buurtschap Bekveld het initiatief om onder het mom ‘Eén boom mot kun’n’ om de grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom aan te bieden. Dit deden ze samen met de Vereniging Bomenbelang, ’t Onderholt, LTO en de gemeente Bronckhorst. Het was een groot succes. Sindsdien wordt er ieder jaar een vervolg gegeven aan het initiatief. In totaal zijn er ruim 400 nieuwe bomen geplant! De partijen geven daarom een vervolg aan dit initiatief.

De juiste boom op de juiste plek

We kiezen samen een boomsoort die past bij de lokale omstandigheden: bodemgesteldheid, waterhuishouding en het omringende landschap. Het is de bedoeling dat de bomen uiteindelijk uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang. De volgende boomsoorten zijn beschikbaar: Winter- of Zomereik, Linde, Beuk, Kastanje, Populier, Walnoot, Zwarte Els, Berk, Vliegden. Fruitbomen worden niet verstrekt binnen dit project.

Er zijn enkele voorwaarden:

  • De boom krijgt voldoende ruimte om uit te groeien tot een markante, vrijstaande boom.
  • De boom wordt min. 2 meter van de eigendomsgrens geplant.
  • De boom wordt niet in bestaande singels of andere beplantingen of verhardingen geplant en mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant of verplichte landschappelijke inpassing.
  • U geeft de boom voldoende zorg. U zorgt o.a. voor voldoende bescherming tegen vee, u geeft zo nodig water: in beweid land moet de boom beschermd worden. Tegen een kleine vergoeding kan een raster rond de boom worden aangebracht.
  • De gemeente en de provincie betalen de kosten van de boom en de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar.

Meer info en aanmelding

Aanmelden kan tot en met 31 oktober 2021. Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie en neemt contact met u op. In overleg wordt een boomsoort gekozen die past bij de lokale omstandigheden: bodemgesteldheid, waterhuishouding en het omringende landschap.

Aanmelden voor een boom

Vragen over bomen op uw grond?

Hebt u zelf al vrijstaande bomen op uw grond staan en hebt u vragen over het behoud en het beheer? Dan adviseert Vereniging Bomenbelang u graag, zij zijn bereikbaar via e-mail bomenbelang@gmail.com of bel (0575) 84 62 49.

Meer bomen planten?

Wilt u meer dan één boom aanplanten? Dat is geweldig, u kunt met subsidie ook andere beplanting aanplanten die bijdraagt aan het landschap en de biodiversiteit. We vragen dan wel een kleine eigen bijdrage. Neem daarvoor contact op met ’t Onderholt via telefoonnummer (0575) 55 05 93.