Gebiedsproces Baakse Beek Veengoot

Baakse Beek tussen Horsterkamp en Raadhuisstraat

In dit project werken Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland aan een duurzame ontwikkeling van het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Onder de doelstelling 'een stroomgebied op orde'.

Samenwerking

Dit doen zij in samenwerking met gemeenten (waaronder de gemeente Bronckhorst), gebiedspartijen, terreinbeherende organisaties, gebiedscommissies, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en netwerken van actieve burgers op diverse gebieden.

Op de website www.baaksebeek.nl staat alle informatie over het gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot.

Deelproject: Baakse Beek Vorden

De Baakse Beek Vorden is een deelproject van het gebiedsproces. Tijdens bijeenkomsten dachten geïnteresseerde inwoners mee over de invulling van het deelproject. De belangrijkste pijlers zijn onder te verdelen in drie thema's.

Thema water

 • Oude meanders herstellen
 • Oevers natuurvriendelijker
 • Meer water (stroming in de beek)
 • Beleving van water

Thema recreatie

 • Aanleg/herstel voorde (= doorwaadbare plaats)
 • Belevingspark De Bleek (aansluiting jeugd, kikkerpoel, vlindertuin, belevingspad)
 • Groene stroom ijsbaan / oude waterzuivering
 • Wandelen van kasteel (Hackfort) naar kasteel (Vorden)

Thema natuur

 • Meer natuur/vegetatie waar mogelijk
 • Herstellen oude meanders (idem als bij thema water)
 • Natuurvriendelijke oevers (idem als bij thema water)

Op de website van Waterschap Rijn en IJssel staat alle informatie over de herinrichting Baakse Beek bij Vorden. Hier staat ook de definitieve inrichtingskaart.

Uitvoering gereed

Het park De Baakse Beek is inmiddels ‘gepimpt’. De groenstructuur van Vorden heeft een impuls gehad. Er zijn 45 nieuwe bomen aangeplant tussen de Raadhuisstraat en Horsterkamp. Een aantal zieke bomen worden gekapt. De wandelpaden zijn aangelegd, er komt nog een nieuwe toplaag op de paden. Het gehele terrein wordt nog opnieuw ingezaaid. De wandelbrug bij het Kerkepad is opgeknapt. De planken zijn gerepareerd en de leuningen zijn vervangen. Bij de Horsterkamp is een vistrap aangelegd, vissen kunnen nu het hoogteverschil bij de stuw overbruggen en verder zwemmen. De beek is bij de rondweg verbreed, er kan nu meer water doorheen. Het hemelwater van het parkeerterrein van De Bleek wordt opgevangen in een wadi. Het hemelwater kan nu op natuurlijke wijze infiltreren in de bodem.

Meer info

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.