Glasvezelproject buitengebied Bronckhorst

De buitengebieden van de Achterhoek zijn niet goed aangesloten op het internet. Dat leidt tot problemen voor ondernemers, onderwijs en zorgvoorzieningen. Voor een economisch gezonde en leefbare regio is snel internet onmisbaar. Vandaar dat provincie en gemeenten in de Achterhoek het initiatief namen tot aanleg van een snel internet. Meer dan 50% van de bewoners van het buitengebied heeft zicht aangemeld voor glasvezel. De aanleg is gestart! Op de website van Glasvezel buitenaf vindt u de laatste stand van zaken en kunt u terecht met uw vragen.

Meer dan 50% van de bewoners van het buitengebied heeft zicht aangemeld voor glasvezel. De aanleg is gestart! Op de website van Glasvezel buitenaf vindt u de laatste stand van zaken en kunt u terecht met uw vragen.