Glasvezelproject buitengebied Bronckhorst

De buitengebieden van de Achterhoek zijn niet goed aangesloten op het internet. Dat leidt tot problemen voor ondernemers, onderwijs en zorgvoorzieningen. Voor een economisch gezonde en leefbare regio is snel internet onmisbaar. Vandaar dat provincie en gemeenten in de Achterhoek het initiatief namen tot aanleg van een snel internet. Meer dan 50% van de bewoners van het buitengebied heeft zich aangemeld voor glasvezel. De civiele werkzaamheden, denk aan graafwerk en het plaatsen van kabels en buizen, zijn afgerond op enkele uitzonderingen na.

Wat is er gebeurd?

  • Er is 750 km gegraven.
  • Ruim 3000 huizen zijn aangesloten.
  • Het gebied telt 9 verdeelpunten.
  • Op volle sterkte werken er 100 medewerkers van aannemer BAM in het gebied.

Wat gaat er nog gebeuren?

Begin 2020 staan nog 500 woningen op de planning. Aan het eind van het eerste kwartaal 2020 is het grotendeel van de adressen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dit is een paar weken later dan de oorspronkelijke planning. Een aantal adressen heeft te maken met dijksluiting (in en rond dijken mag niet worden gegraven in het stormseizoen van 15 oktober tot 1 april), een wegreconstructie of andere bijzondere omstandigheden. De adressen waar het om gaat ontvangen hierover een brief. 

Op de hoogte blijven

Op www.glasvezelbuitenaf.nl kun je op ieder gewenst moment via de postcodecheck de status van de aanleg van glasvezel voor een specifieke woning bekijken.