Herinrichting N330 en Dorpstraat Halle

De provincie Gelderland is vanaf 31 augustus 2020 bezig met grootschalige werkzaamheden aan de provinciale weg N330 tussen Zelhem en Varsseveld. De werkzaamheden beginnen buiten de bebouwde kom. Vanaf oktober pakt de provincie in samenwerking met de gemeente ook de Dorpsstraat in Halle aan. De werkzaamheden, in vijf fases, duren tot het voorjaar van 2021 en worden uitgevoerd door aannemer KWS.


Werkzaamheden buiten bebouwde kom

De provincie laat verschillende werkzaamheden uitvoeren aan de N330. Op verschillende plekken is het asfalt aan vervanging toe en een aantal kruisingen worden vernieuwd. Zo wordt de kruising met de Halle-Heideweg compacter en overzichtelijker gemaakt. De aannemer start in week 36 met de werkzaamheden buiten de bebouwde kom.

Dorpsstraat Halle

Vanaf de eerste week van oktober beginnen de werkzaamheden aan de Dorpsstraat in Halle. Hier worden verschillende werkzaamheden gebundeld. In samenspraak met de gemeente en de inwoners van Halle is besloten om meteen de inrichting van de Dorpsstraat aan te pakken. Daarbij wordt onder meer het hemelwater afgekoppeld. Er komt een hemelwaterriool en een nieuw vuilwaterriool.

Meer informatie over de werkzaamheden leest u op www.gelderland.nl/N330-Zelhem-Varsseveld.

Planning werkzaamheden

Fase Periode Traject
Fase 1 31 aug t/m 27 sept 2020 Halle - Varsseveld
Fase 2 28 sept t/m 16 okt 2020 Zelhem - Halle
Fase 3 uitgesteld tot jan 2021 Halle: Venderbosch - Kerkstraat
Fase 4 uitgesteld tot jan 2021 Halle: Kerkstraat - Abbinkstraat
Fase 5 uitgesteld tot jan 2021 Halle: Abbinkstraat - Molenweg

Let op! Dit is een globale planning. Gedurende het project kunnen werkzaamheden eerder gereed zijn of juist uitlopen. Dit heeft gevolgen voor de rest van de planning. We werken de planning bij indien nodig.

De rioolwerkzaamheden en het gelijktijdig vervangen van het asfalt in de kom van Halle (fase 3, 4 en 5) zijn uitgesteld tot januari 2021. Daarom start aannemer KWS medio of eind oktober eerst met de voorbereidende werkzaamheden voor het afkoppelen van hemelwater op particuliere grond. De trottoirs en rijbanen blijven tijdens deze werkzaamheden intact.

Verkeershinder

Door de werkzaamheden ontstaat voor om- en aanwonenden en weggebruikers onvermijdelijk verkeershinder op delen van het traject. De provincie stelt omleidingsroutes in en duidt deze aan met borden langs de weg. Voor meer informatie over de omleidingsroutes kijkt u op www.bereikbaargelderland.nl.