Herstructurering Industriepark Zelhem

Het bedrijventerrein Industriepark in Zelhem dateert uit de jaren ’60 en is verouderd en daardoor niet meer goed geschikt om bedrijven te huisvesten. Daarnaast is het wegprofiel te smal voor vrachtverkeer en is de bocht te scherp voor vrachtverkeer om deze veilig te passeren. Ook is er te weinig groen in het gebied. De gemeente streeft er naar om samen met de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.

Hiervoor is onder leiding van SAB uit Arnhem een herstructureringsplan opgesteld. Dit herstructureringsplan bevat in hoofdlijnen: het verleggen en verbreden van de weg, meer ruimte om (openbaar) groen te creëren en grotere bedrijfskavels.

Om de maatregelen in de praktijk ook te kunnen uitvoeren, zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Met alle inbreng van omwonenden en bedrijven in het proces om tot een herstructureringsplan te komen, heeft SAB hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld, dat we graag met omwonenden en bedrijven willen delen.

Planning en uitvoering

Het herstructureringsplan wordt medio september/oktober door het college van b en w vastgesteld en vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Vooruitlopend op deze besluiten is een begin gemaakt met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. In oktober 2021 start de voorbereiding formele bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting start de formele procedure in november 2021 en is er 6 weken gelegenheid tot reageren. In april 2022 wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad behandeld.

Informatieavond nieuw bestemmingsplan

Op woensdagavond 25 augustus 2021 was er een digitale informatieavond om de omwonenden en bedrijven bij te praten. In de bijlagen onder aan deze pagina vindt u presentatie van die avond.

In onderstaande documenten treft u meer informatie aan over de het bestemmingsplan en hetgeen hieraan vooraf is gegaan. Op Ruimtelijkeplannen.nl kunt u het bestemmingsplan bekijken. Door op een plek in de kaart te klikken, leest u welke bestemming er geldt (in het scherm dat rechts in beeld verschijnt). Kiest u in het rechterscherm het tabje 'Documenten', daar kunt u rechtstreeks naar de regels, toelichting en bijlagen.

Reageren

Heeft u een reactie of vraag over de herstructurering van Industriepark Zelhem, laat het ons weten via onderstaande button.

Reactie geven op plan industriepark Zelhem

Reageren op het bestemmingsplan kon tot en met 8 september. Uiterlijk begin oktober worden eventuele vragen/reacties voorzien van antwoord en aan de inzender(s) teruggekoppeld.