Nieuw inzamelings- en tariefbeleid afval in de maak

Bronckhorsters scheiden hun afval goed. Dat is belangrijk voor een duurzame toekomst. Afval kan hergebruikt worden en dat zorgt voor een schoner milieu. De kosten van de afvalverwerking stijgen echter en onze afvalinkomsten lopen terug. Onder meer door de goede scheiding. Om de mooie resultaten voort te zetten en tegelijk de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, maken wij samen met inwoners een toekomstbestendig plan voor afvalinzameling in de gemeente. Dit planning is dat dit medio 2019 klaar is en een aangepast kostensysteem in 2020 ingaat.

De kosten voor de inzameling van het huishoudelijk afval betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Naast een vastrecht is er een variabel tarief dat afhankelijk is van de inhoud van de grijze en groene containers en het aantal keren dat ze worden geleegd. Hiermee beïnvloedt u zelf de kosten van de afvalinzameling. Wie goed scheidt of weinig afval heeft, betaalt minder. Wij bieden een groot aantal voorzieningen voor afvalscheiding. Denk aan de inzamelwagens die hun routes moeten rijden, milieuparkjes, de oranje container en de BEST-tas. Deze voorzieningen betalen we uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing. In 2018 ontstond een flink tekort op de afvalstoffenheffing van € 500.000,- in Bronckhorst, dat in 2019 nog opliep doordat onder meer de kosten voor de verwerking van PMD (plastic, metaal en drankpakken) in Nederland flink omhoog gingen en de opbrengst van het ingezamelde textiel en oud papier dat wij verkopen om te recyclen daalde. Dit tekort is nu gedekt uit de algemene reserve. Een ander (tarief)systeem is echter nodig om kostendekkend te kunnen werken.

In overleg met inwoners

Onder meer is eind 2018 een onderzoek gedaan onder ons inwonerpanel Bronckhorst Spreekt (ruim 1.000 inwoners deden hieraan mee) om alternatieve mogelijkheden te peilen en in het voorjaar van 2019 was er een bijeenkomst, waar ca. 80 mensen bij waren. De uitkomsten worden op dit moment naast elkaar gelegd en in het tweede kwartaal van 2019 leggen we het inwonerpanel drie mogelijke scenario’s voor om de inzameling en kosten/tarieven in evenwicht te brengen. Wilt u meedoen aan het onderzoek en bent u nog geen lid van het panel, meldt u zich dan aan voor Bronckhorst Spreekt via: www.bronckhorstspreekt.nl. Wij waarderen dat zeer! Hieraan zijn geen kosten verbonden.