Opknappen (reconstructie) vier straten Bloemenbuurt Zelhem

ProWonen investeert fors in de woningen in Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem door de woningen te verduurzamen. De gemeente Bronckhorst sluit daarbij aan en knapt deze straten op om zo de leefbaarheid en samenhang in de wijk te versterken. Voor de uitvoering is een bedrag van € 550.000,- uitgetrokken.

Wat gaat er gebeuren?

De riolering en de bestrating worden vervangen, omdat beide in een slechte staat zijn. Ook wordt een tweede riool aangelegd voor de aparte afvoer van regenwater. We beginnen hiermee zodra ProWonen klaar is met het verduurzamen van de bestaande woningen. Dat zal voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat in het tweede kwartaal van 2022 zijn. De Asterstraat komt later aan de beurt.

Ter voorbereiding zijn er bodemonderzoeken en landmeetkundige werkzaamheden gedaan en zijn er ontwerpen gemaakt voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat. Voor de Asterstraat wordt dit later gedaan.

Definitief ontwerp bestrating naar aanleiding van reacties

Voor de drie straten zijn er twee ontwerpen uitgewerkt voor de bestrating en inrichting: één ontwerp met relatief veel parkeervakken en weinig groenstroken en één ontwerp met relatief veel groenstroken en minder parkeervakken. De reacties van de bewoners waren belangrijk in de keuze. De binnengekomen reacties zijn verwerkt in de reactienota hieronder aan de pagina.

Naar aanleiding van de reacties is gekozen voor het ontwerp met zoveel mogelijk parkeren en zijn er diverse aanpassingen op dat eerste ontwerp gedaan. Het aangepaste ontwerp is vervolgens besproken met de klankbordgroep die bestaat uit afgevaardigden van iedere straat.

Het definitieve ontwerp vindt u onderaan deze pagina in de bijlagen.

Uitgangspunten bij ontwerpkeuzen

Bij het ontwerp hanteerden we onderstaande uitgangspunten

  • De huidige situatie is erg versteend, verouderd en het parkeren is ongeorganiseerd.
  • Het 1-richtingsverkeer blijft en voor de parkeernorm is 1,4 parkeervak per woning aangehouden.
  • Er is gekozen voor langsparkeren i.p.v. schuinparkeren. Met langsparkeren kunnen we effectiever ontwerpen, er komt meer ruimte voor parkeren beschikbaar. Zie hiervoor ook de extra variant die we hebben gemaakt voor de Zonnebloemstraat.
  • Voor het berekenen van het aantal parkeervakken is, conform de norm, wel gebruikt gemaakt van standaardafmetingen voor parkeervakken.
  • Er is gekozen voor een zogenoemde oprijband als opsluiting van de rijbaan. (Zie de afbeeldingen bij de bijlagen hieronder) Een alternatief is de trottoirband. We hebben voor een oprijband gekozen omdat daardoor meer ruimte voor parkeren beschikbaar is. Een oprijband komt tussen de parkeervakken en de rijbaan. Een trottoirband komt tussen het parkeren en het trottoir. Een oprijband zorgt voor een visuele versmalling van de rijbaan, ook als er geen auto’s geparkeerd zijn. Dit zorgt voor meer snelheidsremming. Nadeel van een oprijband is wel dat auto’s op gelijke hoogte komen met het trottoir, waardoor auto’s eenvoudiger op het trottoir geparkeerd kunnen worden. Dit foutparkeren is natuurlijk niet gewenst. Een oprijband pas volgens ons beter in een woonstraat, dit oogt “vriendelijker”.

Planning

Het nieuwe ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een technisch ontwerp voor de uitvoering. De planning is om in het eerste kwartaal van 2022 een aannemer te selecteren en in het tweede kwartaal van 2022 te starten met de uitvoering van het vervangen van de riolering en bestrating in de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat. Ook wordt een tweede riool aangelegd voor de aparte afvoer van regenwater. We wilden hiermee beginnen zodra ProWonen klaar is met het verduurzamen van de bestaande woningen. De straten zullen niet allemaal tegelijk worden op gebroken. De Asterstraat komt later aan de beurt.

Mogelijk groter gebied door subsidie

Door de aanvraag van een subsidie is ons streven tegelijkertijd om het gebied wat te vergroten. We willen bijvoorbeeld onderzoeken of we de rijbaan van de Papaverstraat kunnen veranderen zodat parkeren op de rijbaan veiliger kan. Dit verlicht de parkeerdruk in de overige straten. In januari 2022 wordt duidelijk of we in aanmerking voor de subsidie komen en dit mee kunnen nemen.

We moeten voor deze subsidie alle straten als geheel beschouwen. Dit betekent dat we hierdoor vertraging opliepen in de oorspronkelijke planning. Eind januari wordt nu bekend of we de subsidie tot onze beschikking krijgen. Ook als we geen subsidie krijgen, gaan we in tweede kwartaal van 2022 starten met de uitvoering van de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat.

Zodra de uitvoering start in Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat brengen we de bewoners en de omgeving op de hoogte. Voor het ontwerptraject van de Asterstraat en eventuele overige straten benaderen we de bewoners in de loop van 2022.