Opknappen (reconstructie) vier straten Bloemenbuurt Zelhem

ProWonen investeert fors in de woningen in Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem door de woningen te verduurzamen. De gemeente Bronckhorst sluit daarbij aan en knapt deze straten op om zo de leefbaarheid en samenhang in de wijk te versterken. Voor de uitvoering is een bedrag van € 550.000,- uitgetrokken.

Wat gaat er gebeuren?

De riolering en de bestrating worden vervangen, omdat beide in een slechte staat zijn. Ook wordt een tweede riool aangelegd voor de aparte afvoer van regenwater. We beginnen hiermee zodra ProWonen klaar is met het verduurzamen van de bestaande woningen. Dat zal voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat in het tweede kwartaal van 2022 zijn. De Asterstraat komt later aan de beurt.

Ter voorbereiding zijn er bodemonderzoeken en landmeetkundige werkzaamheden gedaan en zijn er ontwerpen gemaakt voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat. Voor de Asterstraat wordt dit later gedaan.

Definitief ontwerp bestrating naar aanleiding van reacties

Voor de drie straten zijn er twee ontwerpen uitgewerkt voor de bestrating en inrichting: één ontwerp met relatief veel parkeervakken en weinig groenstroken en één ontwerp met relatief veel groenstroken en minder parkeervakken. De reacties van de bewoners waren belangrijk in de keuze. De binnengekomen reacties zijn verwerkt in de reactienota hieronder aan de pagina.

Naar aanleiding van de reacties is gekozen voor het ontwerp met zoveel mogelijk parkeren en zijn er diverse aanpassingen op dat eerste ontwerp gedaan. Het aangepaste ontwerp is vervolgens besproken met de klankbordgroep die bestaat uit afgevaardigden van iedere straat.

Het definitieve ontwerp vindt u onderaan deze pagina in de bijlagen.

Uitgangspunten bij ontwerpkeuzen

Bij het ontwerp hanteerden we onderstaande uitgangspunten

  • De huidige situatie is erg versteend, verouderd en het parkeren is ongeorganiseerd.
  • Het 1-richtingsverkeer blijft en voor de parkeernorm is 1,4 parkeervak per woning aangehouden.
  • Er is gekozen voor langsparkeren i.p.v. schuinparkeren. Met langsparkeren kunnen we effectiever ontwerpen, er komt meer ruimte voor parkeren beschikbaar. Zie hiervoor ook de extra variant die we hebben gemaakt voor de Zonnebloemstraat.
  • Voor het berekenen van het aantal parkeervakken is, conform de norm, wel gebruikt gemaakt van standaardafmetingen voor parkeervakken.
  • Er is gekozen voor een zogenoemde oprijband als opsluiting van de rijbaan. (Zie de afbeeldingen bij de bijlagen hieronder) Een alternatief is de trottoirband. We hebben voor een oprijband gekozen omdat daardoor meer ruimte voor parkeren beschikbaar is. Een oprijband komt tussen de parkeervakken en de rijbaan. Een trottoirband komt tussen het parkeren en het trottoir. Een oprijband zorgt voor een visuele versmalling van de rijbaan, ook als er geen auto’s geparkeerd zijn. Dit zorgt voor meer snelheidsremming. Nadeel van een oprijband is wel dat auto’s op gelijke hoogte komen met het trottoir, waardoor auto’s eenvoudiger op het trottoir geparkeerd kunnen worden. Dit foutparkeren is natuurlijk niet gewenst. Een oprijband pas volgens ons beter in een woonstraat, dit oogt “vriendelijker”.

Planning

We hebben NTP uit Zevenaar geselecteerd als aannemer voor de werkzaamheden. Maar door lange levertijden kunnen we pas eind van dit jaar starten met de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

  • Vervanging waterleidingen. In de Papaverstraat, Dahliastraat, Zonnebloemstraat, Zinniastraat, Asterstraat en Korenbloemstraat vervangt Vitens de bestaande waterleidingen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met eind september. U heeft hierover een brief ontvangen van Vitens. Zij doen dit vooruitlopend op de overige werkzaamheden.
  • Aanpassing riool Papaverstraat en stukje Cosmeastraat. We vervangen het riool in de Papaverstraat (vanaf de Zinniastraat tot de Cosmeastraat) en Cosmeastraat van Papaverstraat tot Toonkweg. Ook leggen we daar een extra riool aan voor de afvoer van regenwater.
  • Mogelijk herinrichting Papaverstraat

Mogelijk groter gebied door subsidie

We zitten momenteel in afrondende fase om externe middelen te krijgen zodat we de Papaverstraat kunnen herinrichten. De nieuwe inrichting bepalen we samen met de bewoners. Hiervoor krijgen de bewoners van de Papaverstraat eind juni een uitnodiging. Er zijn nog geen vastgestelde plannen of ideeën, die bespreken we met de bewoners Papaverstraat.

Zodra de uitvoering gaat starten, brengen we u op de hoogte.