Plannen voor gebouw bibliotheek/galerie Zelhem

Zoals u wellicht weet, bekijken wij samen met ProWonen de mogelijkheden voor seniorenhuisvesting in de oude dorpsboerderij aan de Burg. Rijpstrastraat in Zelhem. De huurders van het pand zijn enige tijd geleden ge├»nformeerd over de plannen.

Toekomstbestendige bibliotheken

Voor de zomer stelden wij samen met de bibliotheek Achterhoek al een nieuwe visie voor de bibliotheken in Bronckhorst vast. De bibliotheek is een belangrijke voorziening. Het aantal bezoekers neemt echter af. We gaan voor toekomstbestendige bibliotheekfuncties in panden die daarbij passen. Wellicht kan de bibliotheek bijvoorbeeld huisvesting gaan delen met een andere maatschappelijke voorziening. Wij helpen hen bij de zoektocht naar een nieuwe locatie in het centrum van Zelhem. De huidige bibliotheek blijft in functie tot een nieuw pand is gevonden.

Huurwoningen

In Zelhem is er vraag naar huurwoningen voor senioren en jongeren. De dorpsboerderij leent zich voor een aantal woningen voor de eerste doelgroep. De bedoeling is daarbij de huidige, karakteristieke buitenkant van het pand zoveel mogelijk te behouden. Ook het landschapsparkje zal zoveel mogelijk in tact blijven. Zo gauw meer duidelijkheid is over een nieuwe locatie voor de bibliotheek en het plan voor de verbouw tot woningen in de dorpsboerderij informeren wij u weer. Uit de petitie van de stichting Vrienden van de bibliotheek Zelhem over het behoud van de historische dorpsboerderij en het belang van een bibliotheek in het centrum blijkt de enorme betrokkenheid onder de Zelhemmers. De gemeente onderschrijft deze uitgangspunten ook en waardeert hun grote verbondenheid met het onderwerp.

Jongerenhuisvesting

De afgelopen periode spraken we in Zelhem ook met jongeren over hun wensen voor passende (huur)woningen. We onderzoeken op dit moment met verschillende partijen de mogelijkheden hiervoor. Zo gauw hierover meer bekend is, hoort u dat ook van ons.