Plannen voor gebouw bibliotheek/galerie Zelhem

Begin 2018 stelden wij samen met de bibliotheek Achterhoek al een nieuwe visie voor de bibliotheken in Bronckhorst vast. De bibliotheek is een belangrijke voorziening. Het aantal bezoekers neemt echter af. We gaan voor toekomstbestendige bibliotheekfuncties in panden die daarbij passen. Wellicht kan de bibliotheek bijvoorbeeld huisvesting gaan delen met een andere maatschappelijke voorziening.

De locatie van de bibliotheek in Zelhem bij Prowonen vooralsnog niet meer in beeld is voor seniorenhuisvesting. Hiervoor heeft ProWonen elders in Zelhem plannen in ontwikkeling (aantal woningen op de locaties van voormalige Postkantoor en Rabobank) en zoekt nog andere mogelijkheden. Omdat Prowonen afziet van seniorenhuisvesting op deze locatie is de motie niet meer actueel. Of de bibliotheek op de huidige locatie blijft is nog niet duidelijk. Met de werkgroep Vitale kern Zelhem zoeken we naar mogelijkheden voor huisvesting van de bibliotheek in het centrum van het dorp, samen met andere partners, en passend bij de bredere visie op het centrum van de werkgroep Vitale kernen. De huidige bibliotheek blijft in functie tot een nieuw pand is gevonden.