Speelruimteplan

In onze gemeente wonen steeds minder kinderen. Daarom gaan wij minder speeltoestellen beheren. Ons uitgangspunt is wel een centrale speelplek met uitdagende toestellen per kern of speelwijk. Buiten spelen is belangrijk! 

Aan de slag in Hengelo

In het najaar van 2018 gaan we aan de slag met de speelplekken in Hengelo. Er komt een informatieavond en inloopmiddag, waar we vertellen over onze plannen. Inwoners kunnen van 22 oktober t/m 21 december 2018 schriftelijk reageren op de plannen. Vanaf 17 januari 2019 staan deze reacties inclusief antwoorden ook op deze pagina.

Planning 2019

De plannen voor de speeltuinen in Hengelo zullen in het voorjaar van 2019  worden uitgevoerd. In de zomer van 2019 gaan we aan de slag met de inventarisatie van de speelplekken in Vorden.

Afgerond

De speelruimtes in de dorpen Steenderen, Voor- en Achter-Drempt, Bronkhorst, Halle, Hoog- en Laag-Keppel, Keijenborg, Kranenburg, Olburgen, Toldijk, Velswijk en Zelhem zijn al ingevuld volgens de richtlijnen van het speelruimteplan. Veel speelplekken die verwijderd zouden worden, zijn geadopteerd door inwoners.

Meer info

Achtergrond

Het speelruimteplan is opgesteld in 2013, bekijk het totale plan inclusief kaarten op de pagina met het beleid over speelruimte. De aanleiding van het speelruimteplan is de veranderende bevolkingssamenstelling van Bronckhorst, minder jonge mensen en meer ouderen. Dit heeft invloed op de benodigde speelruimtes in de gemeente. Doordat het aantal kinderen afneemt, zijn er minder speelplekken nodig. In Bronckhorst willen we de speelruimte evenredig verdelen over de kernen. Deze eerlijke verdeling is er nu in mindere mate, de speelplekken liggen daar waar de voormalige gemeentes deze hebben aangelegd. Gemeente Bronckhorst had (nog) geen beleid voor speelruimte. Deze redenen zijn doorslaggevend geweest om, juist in een tijd van bezuinigingen, een speelruimteplan op te stellen waarin een basisniveau speelruimte is vast gelegd. Door het vastleggen van dit basisniveau is duidelijk dat gemeente Bronckhorst buiten spelen belangrijk vindt en daar aandacht voor heeft. We willen dat speelruimte aanwezig is op de plekken waar kinderen wonen. In het speelruimteplan is het aantal kinderen in de verschillende kernen en benodigde speelruimte geanalyseerd. Deze zijn samengebracht in een basisniveau voor speelruimte. In een wijk of dorp met:

  • minder dan 30 kinderen behouden wij geen speelplek maar informele speelruimte
  • tussen de 30 en circa 100 kinderen behouden wij een kleine speelplek
  • rond de 100 kinderen behouden wij een centrale speelplek, met iedere 50 kinderen extra een kleine speelplek extra.

De norm kan wordt weergegeven in de onderstaande figuur.