Uitvoering speelruimteplan

In onze gemeente wonen steeds minder kinderen. Daarom gaan wij minder speeltoestellen beheren. Ons uitgangspunt is wel een centrale speelplek met uitdagende toestellen per kern of speelwijk. Buiten spelen is belangrijk! Afronding Hengelo

In het najaar van 2019 ronden wij de werkzaamheden en aanpassingen in Hengelo af. Hier zijn een aantal speeltuinen opgeknapt en een aantal omgevormd naar een natuurlijke speelplek.

Planning 2020

In het voorjaar van 2020 gaan we aan de slag met de inventarisatie van de speelplekken in Vorden. Bewoners van Vorden kunnen meedenken over de plannen. Hiervoor worden meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Afgerond

De speelruimtes in de dorpen Steenderen, Voor- en Achter-Drempt, Bronkhorst, Halle, Hoog- en Laag-Keppel, Hummelo, Keijenborg, Kranenburg, Olburgen, Toldijk, Velswijk en Zelhem zijn al ingevuld volgens de richtlijnen van het speelruimteplan. Veel speelplekken die verwijderd zouden worden, zijn geadopteerd door inwoners.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Meer info

Achtergrond

Het speelruimteplan is opgesteld in 2013, bekijk het totale plan inclusief kaarten op de pagina met het beleid over speelruimte. De aanleiding van het speelruimteplan is de veranderende bevolkingssamenstelling van Bronckhorst, minder jonge mensen en meer ouderen. Dit heeft invloed op de benodigde speelruimtes in de gemeente. Doordat het aantal kinderen afneemt, zijn er minder speelplekken nodig. In Bronckhorst willen we de speelruimte evenredig verdelen over de kernen. Deze eerlijke verdeling is er nu in mindere mate, de speelplekken liggen daar waar de voormalige gemeentes deze hebben aangelegd. Gemeente Bronckhorst had (nog) geen beleid voor speelruimte. Deze redenen zijn doorslaggevend geweest om, juist in een tijd van bezuinigingen, een speelruimteplan op te stellen waarin een basisniveau speelruimte is vast gelegd. Door het vastleggen van dit basisniveau is duidelijk dat gemeente Bronckhorst buiten spelen belangrijk vindt en daar aandacht voor heeft. We willen dat speelruimte aanwezig is op de plekken waar kinderen wonen. In het speelruimteplan is het aantal kinderen in de verschillende kernen en benodigde speelruimte geanalyseerd. Deze zijn samengebracht in een basisniveau voor speelruimte. In een wijk of dorp met:

  • minder dan 30 kinderen behouden wij geen speelplek maar informele speelruimte
  • tussen de 30 en circa 100 kinderen behouden wij een kleine speelplek
  • rond de 100 kinderen behouden wij een centrale speelplek, met iedere 50 kinderen extra een kleine speelplek extra.

De norm kan wordt weergegeven in de onderstaande figuur.

Schematische weergave basisniveau speelruimte in een wijk of dorp. DEa fbeelding geeft weer welk aantal kinderen gekoppeld staat aan de typen speelplekken: informele speeelruimte, Kleine speelplek, Central speelplek en Centrale speelplek+ kleine speelplek