Wildenborchseweg

Op de Wildenborchseweg tussen Lochem en Vorden worden verkeersmaatregelen genomen om de veiligheid van weggebruikers en aanwonenden te vergroten.

Initiatief uit de buurt

De Wildenborchseweg wordt gebruikt voor doorgaand verkeer tussen Lochem en Vorden en door fietsende scholieren en recreanten. Een deel van de weg is onderdeel van de Achtkastelenroute. De maatregelen komen voort uit een initiatief van een aantal verontruste bewoners van de Wildenborchseweg, die aandacht vroegen voor de verkeersveiligheid in de straat.

Grootste knelpunten

 • onveilige situatie voor fietsers
 • er wordt te hard gereden
 • drukke weg (veel verkeer)
 • veel (zwaar) vrachtverkeer

De maatregelen

Op de Wildenborchseweg komen met de te nemen maatregelen in totaal 13 permanente snelheidsremmers (zie bijgevoegde tekening, onderaan deze pagina). De al bestaande verhoogde kruisingen worden gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe chicanes en plateaus aangepast aan de jongste normen voor verkeersplateaus. Fietsers kunnen straks zonder stoppen langs de chicanes fietsen en komen daardoor niet in het gedrang met gemotoriseerd verkeer in de chicane. De maatregelen zorgen ervoor dat weggebruikers ongeveer iedere 300 meter een snelheidsremmer tegenkomen. Daarnaast namen b en w de volgende verkeersbesluiten ter verbetering van de verkeersveiligheid:

 • Op hele Wildenborchseweg komt een inhaalverbod
 • De voorrang bij de chicanes wordt aansluitend bij de chicanes op het grondgebied van Lochem om-en-om geregeld
 • De Wildenborchseweg is nu nog een voorrangsweg, dat past niet bij een 60 km weg. Daarom worden de kruisingen voorrangskruisingen.

Al deze maatregelen passen bij de functie van deze 60 km weg en dragen bij aan het stimuleren van het gewenste verkeersgedrag.

Uitvoering

In april 2019 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over de financiering van het project. De kosten bedragen 250.000 euro. De uitvoering van dit project begint eind februari 2020 en in april 2020 zijn afgerond. Tijdens deze werkzaamheden is de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer maar bewoners kunnen wel over de weg naar huis.

Meer info

Veelgestelde vragen

 • Waarin verschillen de definitieve maatregelen van de tijdelijke?
  Definitieve chicanes zorgen voor een verbetering voor met name fietsers. Voor fietsers komt een langer fietspad langs de chicane zodat fietsers veilig kunnen passeren.
   
 • Kunnen we niet gewoon boetes uitschrijven aan hardrijders?
  Over handhaven op snelheidsovertredingen zijn we in gesprek met de politie.