Zonnepark de Baakermat

Zonnepark de Baakermat komt aan de L. Dolfingweg in Baak en krijgt straks circa 5.300 zonnepanelen waarmee jaarlijks 2.118.000 kWh aan groene energie opgewekt wordt. Dit voorziet ruim 700 huishoudens van groene stroom. Met de aanleg van het zonnepark stoten we jaarlijks 1.300 ton minder CO2 uit. Dat maakt Baak met recht een groen en duurzaam dorp.
Bijdrage aan streven voor energieneutraal Bronckhorst

Het zonnepark in Baak is een mooie bijdrage aan het streven dat de gemeente dat Bronckhorst in 2030 energieneutraal is. Energieneutraal zijn, betekent dat we net zoveel energie op duurzame wijze opwekken in de gemeente als er wordt verbruikt in woningen en bedrijven. Daarom verlenen wij onze medewerking aan het plan. De gemeente blijft eigenaar van het terrein.

In oktober 2017 was een eerste informatieavond met belangstellenden. In oktober 2019 is de omgevingsvergunning verleend en de subsidie vanuit het rijk is eind januari 2020 toegekend. In juli 2021 start de bouw van het zonnepark.

Zorg voor natuur, aanzicht en recreatie

Bovenaanzicht locatieBij het ontwerp van het zonnepark is veel aandacht en zorg besteed aan de natuur, biodiversiteit, het groene aanzicht en recreatie. Zo blijven bestaande bomen en struiken rondom het park staan. De gemeente Bronckhorst legt rondom het Zonnepark een aanvullende landschappelijke inpassing aan. Dwars door het park komt een recreatieve wandelroute met informatieborden over de historie van de locatie en informatie over het zonnepark zelf. Dit is samen met Mooi Baak gemaakt. Bloemen- en kruidenmengsels komen onder en rond de zonnepanelen om de biodiversiteit op het zonnepark te bevorderen.

Meedoen in zonnepark

U kunt ook profiteren van de opbrengsten uit dit zonnepark. U investeert al vanaf € 25,-. Dat is eenmalig en tegen een aantrekkelijk jaarlijks rendement van circa 3,5%. Na afloop ontvangt u uw inleg terug. Daarnaast krijgt u -afhankelijk van de energieleverancier- een korting op uw energierekening. Deze participatie loopt via onze partner Zonnepanelendelen. Meedoen kan naar verwachting vanaf najaar 2021. Meer informatie vindt u op www.zonnepanelendelen.nl/baak.

Zonnepark de Baakermat straks van dichtbij bekijken?

Eind 2021 geven wij een rondleiding om belangstellenden de gelegenheid te geven het zonnepark van dichtbij te bekijken. Bent u daarin geïnteresseerd, mail naar zonneparkdebaakermat@greenipp.com. U ontvangt dan een uitnodiging voor een rondleiding.

Betrokken partijen en contactgegevens

 • Obton GreenIPP
  Is uitvoerder van het project en een samenwerkingsverband tussen de Deense investeerder Obton en Nederlandse ontwikkelaar GreenIPP. Voor vragen over de uitvoering neemt u contact op met projectmanager Frank van Emmerik via (020) 244 10 26 of via zonneparkdebaakermat@greenipp.com.
 • Gemeente Bronckhorst
  Eigenaar van de grond van het zonnepark. Heeft u vragen aan de gemeente Bronckhorst, neem dan contact op met projectleider Erik Mol via (0575) 75 02 50 of per email e.mol@bronckhorst.nl.
 • RRE (Remie RenewableEnergy)
  Initiatiefnemer van het project. Voor vragen aan RRE neem contact op met Henri Baks via (0413) 24 10 60 of via h.bak@rrebv.nl.
 • Centroplan
  Centroplan voert de bouwwerkzaamheden uit en installeert de zonnepanelen. Centroplan is een ervaren installateur en heeft al ruim 600 zonnedaken en -parken aangelegd door heel Europa.
 • Zonnepanelendelen.nl
  Via ZonnepanelenDelen kunt u deelnemen in het zonnepark. Meer informatie vindt u op zonnepanelendelen.nl/baak. Voor vragen mail naar support@zonnepanelendelen.nl of bel met  (020) 435 75 47.