Let op: Wegens onderhoudswerkzaamheden is het NIET mogelijk om op vrijdag 25 oktober 2019 een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Ophalen van eerder aangevraagde documenten is wel mogelijk.

Sluit venster

Zonnepark in Baak

Initiatiefnemers Remie Groep uit Uden in samenwerking met NPG energie hebben een plan om een zonnepark te realiseren op het voormalig sportterrein van vv Baak. Zij willen het terrein voorzien van ca. 4.800 zonnepanelen. Dubbel grondgebruik zou mogelijk kunnen zijn (beweiding, biologische akkerbouw). Het terrein is grotendeels omzoomd door bosjes. Dit blijft ook zo.

Het is niet de bedoeling dat het een openbaar terrein wordt zoals solarpark De Kwekerij in Hengelo. Voor de afname van de stroom wil de initiatiefnemer een samenwerking aangaan met AGEM (de Achterhoekse groene energiemaatschappij), zodat geïnteresseerde inwoners op deze manier energie uit de buurt kunnen gaan afnemen.

Bijdrage aan streven voor energieneutraal Bronckhorst

Een zonnepark in Baak zou een mooie bijdrage leveren aan het streven van de gemeente dat Bronckhorst in 2030 energieneutraal is. Energieneutraal zijn, betekent dat we net zoveel energie op duurzame wijze opwekken in de gemeente als er wordt verbruikt in woningen en bedrijven. Daarom willen wij in principe medewerking verlenen aan het plan. Om een zonnepark te kunnen realiseren op het terrein is een bestemmingsplanwijziging nodig. Naar verwachting is een zonnepark inpasbaar, omdat er bij dit park geen sprake zal zijn van verkeerstoename of een toename van geluid, stof of geur. De wijziging wordt opgestart als het plan concreet wordt. De gemeente blijft eigenaar van het terrein.

In oktober 2017 was een eerste informatieavond met belangstellenden.