Privacyverklaring

Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy. Meer details kunt u vinden bij Veel gestelde vragen, Zelf Regelen en Cookies en Sociale media.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van gemeentelijke diensten of een product aanvraagt zoals bijvoorbeeld een paspoort, bouwvergunning of gebruik wilt maken van een rolstoel.

Voor bepaalde diensten en producten op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg en veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u vraagt. Denk bijvoorbeeld aan financiële, medische, godsdienstige of strafrechtelijke gegevens. Daarmee gaan we extra zorgvuldig om.

We nemen naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee wil de gemeente uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Als u een contact- of aanvraagformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt alleen gebruikt voor dat specifieke doel en bewaard zolang de gegevens nodig zijn voor de beantwoording en afhandeling daarvan, of zolang het wettelijk moet. Er zijn uitzonderingen waardoor de gemeente die gegevens wel mag gebruiken voor andere doelen. Bijvoorbeeld voor opsporing als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Gemeente Bronckhorst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteren als de gemeente. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bepaalde situaties kunnen onze medewerkers u vragen of uw gegevens gedeeld mogen met bijvoorbeeld: (interne/externe) collega’s of (overheids)instanties. Voordat wij in dit soort situaties gegevens van u aan een collega of instantie doorgeven vragen wij u om toestemming. Als u toestemming heeft gegeven, kunt u die ook weer intrekken.

U heeft onder meer het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U leest er alles over op de pagina 'Zelf regelen'

Op de verwerking van persoonsgegevens is Algemene Verordening Gegevensverwerking en andere relevante wetgeving van toepassing. Deze regelgeving is verwoord in het privacybeleid van de gemeente Bronckhorst. U kunt het regelement en het uitvoeringsbeleid privacy via onderstaande links raadplegen.