Rekenkamercommissie

Sinds 2006 is iedere gemeente wettelijk verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie (rekenkamercommissie) te hebben.

Bronckhorst heeft van 2006 tot 2018 deelgenomen aan de gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeenten Berkelland, Lochem en Montferland (RC BBLM). Het archief daarvan is de vinden in de archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem en is te raadplegen via deze link.

De gemeenteraad van Bronckhorst stelde met ingang van 1 januari 2018 een lokale rekenkamercommissie in, die in 2019 met de werkzaamheden startte.

Meer info

Meer informatie

Voor meer informatie over de rekenkamercommissie, kunt u contact opnemen met de secretaris:
Mevrouw J. Onland
E-mail: j.onland@bronckhorst.nl
Telefoon: (0575) 75 02 50.