Samenstelling rekenkamercommissie en nevenfuncties

De commissie bestaat uit drie externe leden en een ambtelijk secretaris.

 • Voorzitter: Arend Kloosterman
 • Lid: Coen Knipping
 • Lid: Silvi Joosten
 • Ambtelijk secretaris: Esther Koeslag

Nevenfuncties leden rekenkamercommissie

Naam Functie(s)
De heer A. Kloosterman
 • Voorzitter Stichting Jongerenopvang Doetinchem  
 • Buurtbemiddelaar gemeente Doetinchem
 • Voorzitter afdeling Achterhoek West van de landelijke vereniging Humanitas
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Oude IJsselstreek
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Bronckhorst
 • Lid rekenkamercommissie gemeente Montferland
 • Lid rekenkamercommissie gemeente Doetinchem
Mevrouw S. Joosten 
 • Lid rekenkamercommissies Rheden, Montferland en Bergen (L)
 • Onderzoeker, adviseur en coach bij Joosten Interim
 • Eigenaar webshop mooipresenteren.nl
 • Voorzitter van de geschillencommissie Brabant Zuid-Oost
De heer C. Knipping
 • Griffier gemeente Rheden