Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

In 2030 wil de gemeente Bronckhorst energieneutraal zijn. Dit betekent dat we net zoveel duurzame energie zelf opwekken als dat we in totaal aan energie verbruiken. Inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan deze gezamenlijke energie-opgave. We willen een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen.

Weten wat in Bronckhorst al is gedaan en waar nog kansen liggen? Bekijk dan deze animatiefilm.

Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

De Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 is een daadkrachtig actieplan om samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag te gaan met de energie-opgave. De routekaart geeft de kaders aan waaraan initiatieven voor zonneparken moeten voldoen, op welke manier de samenleving wordt betrokken bij plannen en wat de ruimtelijke randvoorwaarden en procedures zijn. De spelregels voor de inzet van windenergie zijn nog niet afgesproken.

Interactieve routekaart

Reacties inwoners

Inwoners, lokale ondernemers en diverse organisaties dachten actief mee over de routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030. Het inwonerpanel ‘Bronckhorst spreekt’ werd bevraagd, er waren bewonersbijeenkomsten (energierally’s) in diverse kernen en gesprekken met experts. Deze uitkomsten vormden input voor de routekaart.

In opdracht van de raad ging de gemeente verder in gesprek over participatie bij het besparen en opwekken van energie. De routekaart is nu verrijkt met een participatiehandreiking.

Onze richting

Op de route naar een energieneutrale gemeente hanteren we een aantal uitgangspunten:

  • Duurzame maatregelen moeten voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.
  • We stellen hoge eisen aan lokaal eigenaarschap en participatie.
  • We zetten maximaal in op energiebesparing.
  • Voor de resterende energievraag zetten we alle mogelijke duurzame bronnen in: uit de bodem, het water, biomassa, wind en de zon.

Vanwege het unieke landschap staat Bronckhorst zonnevelden tot 2 megawatt toe, bij voorkeur gecombineerd met de versterking van natuur. Naast deze zonneparken zijn windmolens noodzakelijk om onze ambitie om energieneutraal te zijn in 2030 te behalen. Er zijn zorgen rondom gezondheid en landschap. De gemeenteraad besloot de beleidsregels en –kaders voor wind op te schorten tot 2022.

Onlangs stemde de Bronckhorster raad in met een stappenplan om tot lokale voorwaarden voor windmolens te komen. We willen die stappen zorgvuldig nemen. Meer informatie over dit brede proces vindt u op www.bronckhorst.nl/windenergie.