Ruimte voor wonen

Icon

Woonvisie 2019-2025

Icon

We willen dat iedereen, jong en oud, goed kan wonen en blijven wonen. Hiervoor is de woonvisie 'Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019-2025' opgesteld.

Naar de pagina 'Woonvisie 2019-2025'

Voorwaarden voor indienen van uw initiatief

Icon

Wilt u een aanvraag indienen? U vindt hier de uitgangspunten, afwegingscriteria en voorwaarden waar aan uw initiatief moet voldoen.

Naar de pagina 'Afwegingscriteria woningbouwinitiatieven' 

Aanvraag indienen?

Icon

Heeft u een initiatief voor nieuwbouw, woningsplitsing of functiewijziging van bestaande bouw? Dan kunt u hier online een aanvraag indienen. U leest ook welke stappen daarna volgen.

Naar de pagina 'Hoe verloopt het aanvraagproces?'