Samenstelling en taakverdeling b en w

Icon

Binnen het college zijn de taken verdeeld. Onderstaand een overzicht met welke taken ieder collegelid zich bezighoudt.


Marianne Besselink - burgemeester

Demografische ontwikkeling

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Communicatie algemeen
 • Bedrijfsvoering (P&O, I&A, facilitaire zaken en dienstverlening)
 • Recreatie, toerisme en evenementenbeleid
 • Burgerzaken
 • AB Regio Achterhoek

E-mailadres: m.besselink@bronckhorst.nl

Sociale media: Logo Instagram


Evert Blaauw - wethouder GBB

Dienstbare overheid, verbindend werken

 • Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing (gebiedsambtenaren)
 • Vitale kernen
 • Wonen
 • Verduurzaming woningvoorraad
 • Sport, cultuur, vrijwilligersbeleid, bibliotheekwerk, diversiteit
 • Zorg (jeugd, WMO, volksgezondheid)
 • Armoedebeleid

Gebiedsbestuurder voor Bronckhorst West.

E-mailadres: e.blaauw@bronckhorst.nl

Sociale media: Logo Twitter


Willem Buunk - wethouder VVD

Omgevingsvisie & implementatie omgevingswet

 • Regionale samenwerking & EUREGIO
 • Economie en ondernemerschap
 • Arbeid en participatie
 • FinanciĆ«n inclusief klimaatbegroting
 • Cultuurhistorie en monumenten

Gebiedsbestuurder voor Bronckhorst Noord en Zuid.

E-mailadres: w.buunk@bronckhorst.nl

Sociale media: Logo Twitter 


Paul Hofman - wethouder GroenLinks

Duurzaamheid

 • Algemene Juridische en bestuurstaken
 • Ruimtelijke ordening
 • Natuur en landschap
 • Openbare ruimte (wegen en groen)
 • Energietransitie (alliantie met inwoners, ondernemers en partners)
 • Duurzaamheid en milieu
 • Grondstoffenbeleid
 • Onderwijs
 • Mobiliteit / verkeer en vervoer

Gebiedsbestuurder voor Bronckhorst Oost en Midden.

E-mailadres: p.hofman@bronckhorst.nl

Sociale media: Logo Twitter Logo Instagram


Bart Drewes - directeur / gemeentesecretaris

E-mailadres: b.drewes@bronckhorst.nl