Solarpark De Kwekerij in Hengelo

Icon

Solarpark de Kwekerij in Hengelo is zowel een zonnepark als een natuurpark. Op één locatie wordt lokale groene stroom opgewekt, natuur ontwikkeld en groeit de biodiversiteit. Het combineren van deze verschillende functies maakt dat de Kwekerij het ‘energie landschap’ van de toekomst is.

Recreëren in het groen tussen duizenden zonnepanelen

In het zonnepark wekken ca. 7.000 zonnepanelen duurzame energie op. Dat is voldoende voor ruim vijfhonderd huishoudens. Daarnaast is er in het park volop gelegenheid om te recreëren in de natuur. Na een mooie wandeling door het park kunt u even uitrusten aan een van de prachtige picknicktafels.

Filmpje over solarpark De Kwekerij op YouTube

Stichting

Het park is dagelijks geopend voor bezoekers. Stichting Solarlandschapspark de Kwekerij zorgt, met veel inzet van betrokken omwonenden, voor het beheer van het park. Ook verzorgt de stichting rondleidingen en lezingen. Het onderhoud van het park wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het solarpark heeft veel landelijke belangstelling en wordt in (vak)bladen vaak als goed voorbeeld genoemd. Regelmatig bezoeken groepen het solarpark voor een rondleiding en om inspiratie op te doen.

Lees meer op website van solarpark De Kwekerij

Unieke natuur

In solarpark de Kwekerij groeien maar liefst 118 verschillende soort planten! Daarnaast ziet u in het park wadi’s, nestkasten, bijenkasten en insectenhotels. Daarmee levert het park een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in Bronckhorst. Met het solarpark geven wij invulling aan onze rol als Global Goals gemeente. Dit betekent dat wij ons onder meer inzetten om klimaatverandering tegen te gaan.