Stembureauleden

Icon

Op dit moment zoeken wij geen nieuwe stembureauleden meer voor de verkiezingen op 17 maart 2021.

Op 17 maart 2021 kunnen kiezers in Nederland en vanuit het buitenland hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing. In Bronckhorst mogen bijna 30.000 mensen stemmen op één van de 27 stembureaus. We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken!  


Wat wordt er van u verwacht?

  • Informeren van de kiezers met vragen over het stemproces.
  • Innemen en controleren van stempassen, volmachten en identiteitscontrole.
  • Bewaken werkzaamheden en signaleren onvolkomenheden in stempassen, aantallen en dergelijke.
  • Uitreiken stembiljetten.
  • Controle op de inworp van de stembiljetten in de stembus.
  • Werken in een team van vier personen per dagdeel waarvan afwisselend één persoon gastheer/gastvrouw is.
  • Zorgvuldig tellen van de stembiljetten en inpakken materialen na 21.00 uur.
  • Administratieve verslaglegging.

Wat bieden wij

Een financiële vergoeding van € 125,00. Deze vergoeding is voor de hele zitting, inclusief het tellen van de stemmen ’s avonds/’s nachts. De vergoeding maken wij over op een door u opgegeven rekeningnummer en geven wij door aan de belastingdienst.

Online training voor stembureauleden

Begin maart 2021 krijgt u een online-training voor stembureauleden aangeboden. Hierin wordt het verkiezingsproces met u doorgenomen. Voor benoemde leden is het volgen van de online training en het behalen van het certificaat verplicht.

Tijdens de verkiezingen

We werken met 2 teams van 4 stembureauleden. Het ochtendteam start de dag om 07.00 uur op en wordt dan ’s middags rond 14.30 uur vervangen. Om 21.00 uur sluit het stembureau en zijn alle 8 stembureauleden aanwezig. Dan wordt de stembus geleegd; de stembiljetten geteld en het proces-verbaal ingevuld.  Dit proces neemt veel tijd in beslag. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 24.00 uur afgerond. Het kan zelfs nog later worden.

COVID-19

Natuurlijk horen ook de verkiezingen corona-proof te verlopen. We doen er alles aan om de gezondheid van stembureaulid en kiezer te beschermen.

Vragen

Hebt u vragen? Dan kunt u per mail contact opnemen met team verkiezingen.