Subsidies

Icon

Subsidies Dbo's, welzijn en sport

Gemeente Bronckhorst verstrekt subsidie aan (sport-)verenigingen en maatschappelijke organisaties (waaronder dbo's) voor activiteiten die de gemeente van belang vindt. Hier vindt u informatie over verschillende vormen van subsidie.

Naar pagina Subsidies welzijn en sport

Afkoppelsubsidie

Icon

Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater van het gemengd riool.

Ga naar: afkoppelsubsidie

Subsidie onderhoud en isolatie monumenten

Icon

Subsidie voor de instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten.

Ga naar: instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten

Subsidie voor rijksmonumenten

Icon

Het rijk heeft subsidies voor rijksmonumenten met en zonder woonfunctie en een herbestemmingssubsidie. U leest er alles over op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Naar een overzicht van de subsidie bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Plattelandsontwikkeling

Soms is er voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven om het platteland economisch sterk te ontwikkelen subsidie mogelijk.

Ga naar de pagina plattelandsontwikkeling

verduurSaam Energieloket

Hier kunt u terecht voor tips over energiebesparing, duurzame energieopwekking, duurzaam bouwen en wooncomfort en het aanvragen van subsidies en leningen.

Ga naar website Agem Energieloket

Subsidie voor ondernemers

Op Ondernemersplein.nl is informatie over subsidies voor ondernemers te vinden.

Naar Ondernemersplein.nl met informatie over mogelijke subsidies 

Subsidie onderhoud maalvaardige molens

Icon

Subsidie voor het onderhoud van maalvaardige molens.

Ga naar: Subsidie onderhoud maalvaardige molens