Subsidies

Icon

Subsidie sociaal idee

Subsidie voor een goed en vernieuwend sociaal idee dat inwoners helpt om mee te blijven doen in de samenleving

Naar pagina Innovatiesubsidie zorg- en welzijnsinitiatieven

Subsidie onderhoud maalvaardige molens

Icon

Subsidie voor het onderhoud van maalvaardige molens

Ga naar: Subsidie onderhoud maalvaardige molens

Subsidie voor verenigingen

Gemeente Bronckhorst verstrekt subsidie aan (sport-)verenigingen en maatschappelijke organisaties voor activiteiten die de gemeente van belang vindt. Hier vindt u informatie over voor wie en hoe aan te vragen.

Naar pagina Subsidie voor sport-, muziek-, jongeren- en Oranjeverenigingen

Plattelandsontwikkeling

Soms is er voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven om het platteland economisch sterk te ontwikkelen subsidie mogelijk.

Ga naar de pagina plattelandsontwikkeling

Subsidie onderhoud en isolatie monumenten

Icon

Subsidie voor de instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten

Ga naar: instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten

Subsidie voor ondernemers

Op Ondernemersplein.nl is informatie over subsidies voor onernemers te vinden

Naar Ondernemersplein.nl met informatie over mogelijke subsidies 

Participatiesubsidie

Organiseert uw organisatie activiteiten voor inwoners die (tijdelijk) minder kunnen deelnemen in de samenleving dan komt u mogelijk in aanmerking voor de participatiesubsidie. U leest er hier alles over.

Naar pagina Participatiesubsidie

Subsidieregeling Landschap

De gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor het behouden en versterken van de kwaliteit van het landschap

Naar pagina Subsidieregeling Landschap

VerduurSaam Energieloket

Hier kunt u terecht voor tips over energiebesparing, duurzame energieopwekking, duurzaam bouwen en wooncomfort en het aanvragen van subsidies en leningen

Ga naar website VerduurSaam