Te gast bij de raad

Icon

Natuurlijk bent u altijd welkom tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies. Wilt u echter een kijkje nemen achter de schermen, dan ontvangen wij u graag als speciale gast. De vergaderstukken kunt u (vooraf) vinden op de pagina 'vergaderingen gemeenteraad'. Voor aanvang van deze raadsvergadering ontvangen twee raadsleden u.

U krijgt uitleg over het werk van de gemeenteraad en informatie over de onderwerpen die de raad tijdens de vergadering behandelt. Voorafgaand aan de vergadering maakt u kort kennis met de leden van de gemeenteraad en het college. Vervolgens maakt u de gemeenteraadsvergadering mee vanaf een speciaal voor u gereserveerde plaats op de publieke tribune.

Een keer in de twee maanden nodigt de raad een bepaalde doelgroep uit, vaak passend bij een onderwerp op de agenda, om als speciale gast aanwezig te zijn. U kunt zichzelf ook aanmelden. Neem daarvoor contact op met de griffie. De contactgegevens vindt u op de pagina 'Raadsgriffie'.