Tijdelijke asielopvang bij De Betteld in Zelhem

De gemeente Bronckhorst en camping De Betteld in Zelhem werken mee aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk maximaal 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar in Bronckhorst op te vangen. Zij worden gehuisvest in een groepsaccommodatie van 6 december t/m eind maart 2022. Daarna wordt de accommodatie weer door vakantiegangers gebruikt.

“We hebben allemaal de afgelopen weken gehoord of gelezen over de acute opvangproblematiek van asielzoekers in Nederland. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is te weinig plaats om net aangekomen asielzoekers op te vangen. Ons gemeentebestuur vindt het belangrijk dat we als gemeente en samenleving onze verantwoordelijkheid nemen. De tijdelijke opvang van maximaal 50 jonge asielzoekers voor een aantal maanden is volgens ons passend bij de noodsituatie. We hopen met alle betrokkenen de jonge asielzoekers te kunnen laten zien wat een mooie samenleving onze gemeente is, zegt burgemeester Marianne Besselink.”

Begeleiding en toezicht

Op de groep is overdag en ‘s nachts begeleiding en toezicht en zij hebben een dagschema met onderwijs en activiteiten.

De direct omwonenden zijn persoonlijk door ons geïnformeerd.

Vragen

Voor vragen aan de gemeente kunt u terecht bij projectleider Henk Neijenhuis, via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail h.neijenhuis@bronckhorst.nl.

Heeft u vragen over het COA? Kijk dan eens op www.coa.nl. Tijdens de hele periode van de opvang zal ook iemand van het COA op de locatie bereikbaar zijn voor vragen. U kunt de locatiemanager bereiken via e-mail: zelhem@coa.nl. Voor omwonenden is er een speciaal telefoonnummer van 6 december t/m eind maart.

Q en A’s

Hier vindt u een aantal veel gestelde vragen en antwoorden op een rij:

Waarom komt dit besluit ineens?

De noodsituatie in Ter Apel en Nederland vraagt om snel handelen. We hebben allemaal de afgelopen weken gehoord of gelezen over de acute opvangproblematiek van asielzoekers in Nederland. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is te weinig plaats om net aangekomen asielzoekers op te vangen. Ons gemeentebestuur vindt het belangrijk dat we als gemeente en samenleving onze verantwoordelijkheid nemen. De tijdelijke opvang van maximaal 50 jonge asielzoekers voor een aantal maanden is volgens ons nodig in de huidige situatie.

Waar worden de jongeren opgevangen?

In groepsaccommodatie De Witte Herberg op De Betteld aan de Aaltenseweg in Zelhem.

Is het een normaal asielzoekerscentrum?

De locatie is een procesopvanglocatie (POL) voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA. Dit betekent dat de asielzoekers na hun aanmelding verhuizen naar deze locatie. Hier doorlopen zij de algemene asielprocedure. Medewerkers van VluchtelingenWerk geven voorlichting over de asielprocedure en asielzoekers hebben in de procesopvanglocatie toegang tot noodzakelijke medische zorg via Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). Tijdens het verblijf worden de asielzoekers 24 uur per dag begeleid door COA-medewerkers.

Wie worden er in Bronckhorst opgevangen?

Het COA biedt onderdak aan max. 50 jonge asielzoekers in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar die nog geen verblijfsstatus hebben. Deze minderjarigen komen uit verschillende landen, zoals Iran, Irak, Eritrea en Jemen en de redenen van hun komst verschillen per persoon. Zij worden intensief door het COA begeleid, dag en nacht. Het gaat om kinderen uit een ver land, die kunnen we niet aan hun lot overlaten.

Is er dagschema voor de jongeren?

Ja, er is op De Betteld een ruimte ingericht voor scholing en activiteiten als dagschema voor de jongeren. Verder vergt het doorlopen van hun procedure inzet en tijd van de jongeren.

Zijn zij vrij om op elk moment het terrein van De Betteld te verlaten?

Ja. Asielopvang is geen gevangenis. Er is wel een programma, intensieve begeleiding en toezicht vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ook wordt hen de in Nederland algemeen aanvaarde normen en waarden uitgelegd. Van ieder wordt verwacht hieraan met respect invulling te geven.

Mogen de bewoners ook bezoek ontvangen?

Asielzoekers vinden het vaak heel fijn om bezoek te ontvangen. Het contact met Nederlanders is voor hen erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat ze zich sneller thuis voelen en beter integreren. Bewoners van de opvang mogen bezoek ontvangen, na vooraf aangevraagde toestemming.

Kan ik ook helpen bij de opvang?

De vacatures voor vrijwilligers variëren per locatie. Soms zijn er bijvoorbeeld buddies nodig om bewoners te begeleiden naar een ziekenhuis of vrijwilligers om te helpen met het oefenen van de taal. Zie coa.nl/nl/vrijwilligerswerk.

Hoe zit het met de coronamaatregelen op de locatie?

Net als alle andere inwoners moeten de asielzoekers zich houden aan de actuele coronamaatregelen. Als asielzoekers Nederland binnenkomen, worden zij bij Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) getest. Als iemand positief wordt getest op het coronavirus, gaat hij of zij op een uitwijklocatie in isolatie. 

Zijn de asielzoekers gevaccineerd tegen corona?

Alle asielzoekers krijgen een coronavaccinatie aangeboden, maar vaccineren is niet verplicht. Zij moeten zich, net als alle andere inwoners van ons land houden aan de actuele coronamaatregelen.

Worden de asielzoekers gescreend of onderzocht?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzoekt de verblijfsaanvragen. Tijdens die procedure worden asielzoekers uitgebreid gescreend.

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

De jongeren worden intensief begeleid door mensen van het COA en moeten zich net als alle andere inwoners van Bronckhorst aan onze wetten en regels (en (omgangs)normen en waarden) houden. Op de locatie zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig. Begeleiding richt zich op afspraken; dit betekent ook op tijd naar bed. Jongeren hebben naast het volgen van een programma wel bewegingsvrijheid, het is niet het regime van een gevangenis. Als er in de openbare ruimte iets aan de hand is, kan dit gemeld worden en wordt gehandeld zoals altijd gehandeld wordt. Bij noodsituaties zijn de algemeen bekende noodnummers (112 en politie) hier ook van toepassing

Is er een alcohol- en drugsbeleid?

De jongeren moeten zich houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving rondom alcohol en drugs en de huisregels van De Betteld.

Het is een tijdelijke opvang. Waar gaan de asielzoekers daarna naar toe?

Dat is nu nog niet duidelijk. Het COA zoekt een passende oplossing.

Waarom werkt de gemeente mee aan deze opvang?

Er is sprake van een noodsituatie. Asielzoekers slapen nu soms in tenten en kunnen nergens heen. Onze gemeente vindt het belangrijk om hulp te bieden. Wij vinden dat met de winter in aantocht iedereen recht heeft op onderdak. De commissaris van de Koning in Gelderland heeft toegezegd om in Gelderland op zeer korte termijn plekken te vinden om asielzoekers op te vangen. Het gemeentebestuur van Bronckhorst neemt met het aanbieden van tijdelijke opvang haar verantwoordelijkheid.

Zijn omwonenden geïnformeerd?

Zodra duidelijk werd dat het COA de groepsaccommodatie De Witte Herberg van De Betteld tijdelijk wil huren, zijn de omwonenden geïnformeerd. De gemeente vindt het belangrijk om de omwonenden tijdig te informeren over de tijdelijke nieuwe bewoners en samen met het COA en De Betteld eventuele vragen van omwonenden te beantwoorden. Er zijn bewonersbrieven verstuurd en digitale informatiebijeenkomsten gehouden.

Hoeveel geld gaat het de gemeente kosten?

De opvang van asielzoekers in een noodopvang kost geld. Het COA betaalt deze kosten. De gemeente maakt door de komst bijvoorbeeld kosten door de inzet van menskracht en organisatiekosten. Hierover zijn afspraken gemaakt met het COA.

Wat is/doet het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoekers Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen. Meer informatie over het COA vindt u op www.coa.nl.