Tuin of erf

ICON

Er zijn verschillende manieren om in uw tuin of op uw erf bij te dragen aan een grotere biodiversiteit. Kijk voor tips eens op Op Morgen, hier kunt u meer informatie vinden over het inrichten van uw eigen tuin of erf voor biodiversiteit, en hoe u uw tuin klaar kunt maken voor klimaatverandering. U kunt met subsidie uw dak afkoppelen, waardoor regenwater in de tuin of in een regenton wordt opgevangen in plaats van het riool. Of maak gebruik van de subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap, voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement. Met de projecten 'Geboorteboom' en 'Een boom mot kunn'n' reiken we bomen uit aan inwoners.

De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld door het mogelijk maken van geveltuintjes (nog in ontwikkeling). Ook heeft de gemeente een bijdrage geleverd aan een project van Present Bronckhorst waarbij inwoners hulp krijgen van buurtgenoten bij het opknappen en onderhouden van hun (voor)tuin. Daarnaast zijn we lid van Stichting Steenbreek, en doen mee aan de campagnes van Weet van Water.

Interessante links