Uitbreidingslocaties

Extra uitbreidingslocaties voor woningbouw in Bronckhorst

In de hele gemeente Bronckhorst zijn er overal woningbouwinitiatieven om te zorgen voor extra woningen. Aanvullend daarop hebben b en w op 1 februari 2022 vijf extra locaties, verspreid door de hele gemeente, aangewezen om sneller woningen te kunnen realiseren.

De vijf locaties zijn:   

  • Hengelo (Gld): locatie tussen De Heurne, de Hiddinkdijk, het Solarpark en landgoed Het Regelink.   
  • Zelhem: locatie globaal omsloten door de Rondweg, de Hummeloseweg, de Orchideestraat, de Kampweg en de Toonkweg   
  • Vorden: locatie omsloten door de spoorlijn, de Mispelkampdijk en de Almenseweg   
  • Steenderen: locatie aansluitend op de woonwijk Het Paradijs, ten noorden van het trapveldje aan De Eiken   
  • Hummelo: locatie op de hoek van de Dorpsstraat en de Zelhemseweg. Voorafgaand aan deze locatie wordt eerst bezien of er in Hummelo op kleinere plekken nog woningen toegevoegd kunnen worden. De hoeveelheid woningen die we daar kunnen realiseren bepaalt of deze grotere uitbreidingslocatie op termijn nodig is.  

De locaties worden na elkaar ontwikkeld. Dit is de globale planning.

Locatie 

Start voorbereiding

Planning start bouw 

Hengelo 

2022 

2024 

Zelhem 

2022 

2025 

Vorden 

2023 

2026 

Steenderen 

2023 

2027 

Hummelo 

2023 (start locatieonderzoek in najaar 2022)

2027 


Aanmelden nieuwsbrief Wonen in Bronckhorst


Startnotities

B en w hebben op 19 juli 2022 de twee startnotities voor de woningbouwlocaties in Hengelo en Zelhem vastgesteld. De startnotities staan onderaan deze pagina bij de bijlagen.

Een startnotitie is een document vanuit de gemeente voor ontwikkelaars dat op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie beschrijft. De uitgangspunten komen voort uit vastgesteld beleid van de gemeente op verschillende onderdelen, zoals wonen, landschap, duurzaamheid, gezondheid enz. Ook staat er een planning in. Het zijn de kaders voor de gesprekken die de gemeente vanuit haar regierol voert met de ontwikkelaars. De startnotitie is nog geen concrete invulling van de woningen op de locaties. De stappen voor concrete invulling, zoals het maken van een ruimtelijke visie en vervolgens een locatiepaspoort volgen nog er zullen zeker nog zaken (ook uit de startnotities) gaan veranderen. Het eerste wat nu gaat gebeuren is het maken van een stedenbouwkundige visie.

Direct omwonenden van de uitbreidingslocaties Hengelo en Zelhem krijgen een uitnodiging voor een buurtgesprek in oktober om kennis te maken met de projectleider en voor een toelichting op het project en het proces. Daarin staan wij ook stil bij de volgende stappen in het proces en de onderdelen waarover zij mee kunnen denken.

Informatiebijeenkomst terugkijken

Op 21, 22, 28 februari, 2 en 3 maart 2022 waren de eerste digitale informatiebijeenkomsten over de uitbreidingslocaties. De bijeenkomsten zijn opgenomen en kunt u hier terugkijken. De antwoorden op de gestelde vragen tijdens de bijeenkomsten kunt u hier ook vinden.