Veel gestelde vragen en antwoorden

Oekraïense vluchtelingen in Bronckhorst

Waarom komen er vluchtelingen naar onze gemeente?

Russische troepen zijn op 24 februari Oekraïne binnengevallen. Er worden aanvallen uitgevoerd in gebieden waar ook veel burgers wonen. Mensen vluchten voor het geweld. Op verschillende plekken in het land komen Oekraïense vluchtelingen aan.

Het kabinet heeft daarom de Veiligheidsregio’s opgedragen om op korte termijn ieder voor 1.000 opvangplekken te zorgen, aangevuld met nog eens duizend op iets langere termijn. De gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk om deze mensen te helpen.

Hoeveel vluchtelingen komen er naar onze gemeente?

Dat is lastig te zeggen. We kunnen dit niet voorspellen, maar we hebben van het rijk opdracht gekregen 100 vluchtelingen te huisvesten in onze gemeente. Op dit moment verblijven ca. 140 vluchtelingen uit het land in Bronckhorst. De ‘opdracht’ van het rijk halen we dus. Naast de gemeente bieden meerdere eigenaren van privé accommodaties en verschillende particulieren (gastgezinnen) opvang aan Oekraïners.

De gemeenteraad heeft op 30 maart besloten 7 stacaravans aan te kopen als gemeentelijke opvanglocatie. Deze zijn in juli 2022 op 2 locaties in Vierkaker geplaatst. Op camping ’t Boshuis aan de Boshuisweg 8 (5 stacaravans) en een perceel bij boerderijwinkel Den Vierakker aan de Kapelweg 14 (2 stacaravans). In totaal kunnen in de 7 stacaravans ca. 30 tot 40 vluchtelingen opgevangen worden. Het gaat in eerste instantie om een opvang voor 6 maanden met optie voor verlenging met 6 maanden, maar het kan zijn dat een langere verlenging in beeld komt als de situatie dit nodig maakt. Voor de locaties in Vierakker is gekozen, omdat de terreinen zonder veel aanpassingen geschikt konden worden, snel beschikbaar waren en de eigenaren zetten zich graag in voor sociale binding tussen de vluchtelingen en bewoners in het buurtschap. Ook is door de eigenaar (Parochie H.H. Twaalf Apostelen) een woning (voor max 6 personen) op de Zomerweg in Drempt beschikbaar gesteld als gemeentelijke opvanglocatie. Datzelfde geldt voor een woning voor 8 personen aan het Baakse Voetpad in Hengelo. Verder besloot de gemeente begin juli De Hooge Weide in Vorden weer vast te leggen en de particuliere opvang op camping Kom es An (5 stacaravans) in Hengelo over te nemen. Bij De Hooge Weide kunnen sinds half augustus 30 vluchtelingen opgevangen worden. De locatie is als gemeentelijke opvanglocatie beschikbaar voor 6 maanden, met optie voor verlenging met nogmaals maximaal 6 maanden. Op camping Kom es An zijn 23 vluchtelingen gehuisvest (er zijn 26 bedden). De gemeente huurt de 5 stacaravans van de particuliere initiatiefnemer ook voor 6 maanden, met optie voor verlenging voor maximaal 6 maanden

Vanuit de veiligheidsregio is de opdracht voor Bronckhorst om 100 gemeentelijke opvangplekken voor een langere periode te bieden. Met de bovengenoemde plekken heeft Bronckhorst er ca 110. Als sprake is van direct omwonenden bij een locatie informeren wij hen persoonlijk.

Hoe lang mogen de vluchtelingen blijven?

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. Zij vallen onder speciale regels: de tijdelijke bescherming (deze geeft recht op opvang, gezondheidszorg etc). Om hieronder te vallen (een sticker met verblijfsaantekening te krijgen) moet u wel een aantal stappen doorlopen, waaronder inschrijving bij de gemeente en de IND. U mag dan in ieder geval blijven tot 4 maart 2023. En wellicht langer. Met de sticker is het ook gemakkelijker heen en weer reizen tussen Nederland en Oekraïne. Meer info: refugeehelp.nl.

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente?

Zodra vluchtelingen uit Oekraïne zich bij ons melden, informeren we hen over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij terecht kunnen (bijvoorbeeld ook als het gaat om leefgeld, werk, zorg en onderwijs). In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen. De gemeente, maar ook andere instanties die daarvoor aangewezen zijn, zorgen voor huisvesting en andere zaken die mensen nodig hebben. Zowel het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk als het Leger des heils helpen.

In Bronckhorst is ook een steunpunt ingericht voor Oekraïners in de bibliotheek in Hengelo waar vluchtelingen iedere woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur met vragen terecht kunnen (inloopspreekuur). Bijvoorbeeld over o.a.

 • Gezondheidszorg en paramedische zorg
 • Werk en inkomen
 • Financiële zaken zoals het openen van een bankrekening
 • Inschrijving kinderen bij onderwijs/basisscholen
 • Juridische vragen en verblijfsrechten
 • (zorg aan) Huisdieren

Buiten het spreekuur is vluchtelingenwerk telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op tel. (06) 59 82 86 29 of (06) 59 82 34 27

Sinds enige tijd is het steunpunt uitgebreid met een wekelijkse inloopochtend voor Oekraïners en hun gastgezinnen op de locatie Kerkstraat 15 in Hengelo. Mensen kunnen hier inlopen voor kop koffie/thee en een luisterend oor. Er zijn vrijwilligers en tolken die Oekraïens en Russisch spreken aanwezig. Ook is er een leuke speelhoek voor de jongste kinderen en spellen voor de iets oudere kinderen. Dit is iedere donderdagmorgen van 10.00 en 12.00 uur. We zien u graag.

Op donderdag van 10.00-11.00 uur wordt hier ook een leuke, praktische taalles gegeven voor Oekraïners die graag wat praktische woorden Nederlands leren om zich in het dagelijks leven mee te redden. De les wordt gegeven door een Nederlandse docente die Engels spreekt. Ook is er een tolk die Oekraïens spreekt. Het is gratis, laagdrempelig en u bent van harte welkom. Opgeven is niet nodig.

Kent u of helpt u Oekraïense vluchtelingen in Bronckhorst dan waarderen wij het als u hen attendeert op het steunpunt en de activiteiten.

Kan ik naar de dokter?

Ja. Iedereen heeft recht op basis gezondheidszorg. U kunt bij elke huisarts in onze gemeente een afspraak maken. Er is een regeling Medische Zorg Ontheemden voor de toegang tot de gezondheidszorg als u bij de gemeente ingeschreven staat en een BSN heeft. U hoeft zelf geen zorgverzekering af te sluiten. Meer info hierover vindt u op refugeehelp.nl.

Ik heb medicijnen nodig, wat moet ik doen?

Een aanvraag voor medicijnen heeft in Nederland altijd het akkoord nodig van een arts. Meld u bij de huisarts – zie hierboven – voor advies en recepten. Ga niet rechtstreeks en zonder recept naar de apotheek. Meer info vindt u op refugeehelp.nl.

Hoe zit het met onderwijs?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Ook bij scholen in Bronckhorst kunnen zij terecht. Ouders kunnen hun kind aanmelden bij een school van hun voorkeur (wij raden aan een school te zoeken in de buurt). Die school bekijkt dan, samen met de ouders, of de leerling een plekje kan krijgen of dat een school wat verder weg met taalklassen waar docenten ervaring hebben met lesgeven aan vluchtelingen beter is. Als u niet weet bij welke school het kind terecht kan, neem dan contact met ons op via e-mail: oekraine@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50. De gemeente bekijkt dan samen met de ouders waar een plek beschikbaar is. Op de sites van RefugeeHelpt.nl en rijksoverheid.nl vindt u ook meer info over onderwijs. Is de afstand naar de school die het beste past een probleem? Neem contact met ons op om te bespreken of het kind gebruik kan maken van leerlingenvervoer.

Waar kunnen vluchtelingen snel wat Nederlands leren?

Bij het steunpunt voor Oekraïense vluchtelingen op de Kerkstraat 15 in Hengelo (Gld) wordt op de donderdag van 10.00-11.00 uur een leuke, praktische taalles gegeven voor Oekraïners die graag wat praktische woorden Nederlands leren om zich in het dagelijks leven mee te redden. De les wordt gegeven door een Nederlandse docente die Engels spreekt. Ook is er een tolk die Oekraïens spreekt. Het is gratis, laagdrempelig en u bent van harte welkom. Opgeven is niet nodig.

Hieronder vindt u een aantal online tips, het aanbod is gratis:

Verder nog een vertaalapp om een gesprek te voeren met anderstaligen: https://www.apalon.com/speak_and_translate.html.

Leuke praktische taallessen voor Oekraïners in Bronckhorst (LIVE)

Voor Oekraïners die graag wat praktische woorden Nederlands leren om zich in het dagelijks leven mee te redden, organiseren we een leuke wekelijkse taalles in ons steunpunt op de Kerkstraat 15 in Hengelo. Dit is iedere donderdag van 10.00-11.00 uur. De les wordt gegeven door een Nederlandse docente die Engels spreekt. Ook is er een tolk die Oekraïens spreekt. Het is gratis, laagdrempelig en ze zijn van harte welkom. Opgeven is niet nodig. Kent u of helpt u Oekraïense vluchtelingen in Bronckhorst attendeer hen op de lessen.

In Vorden organiseert stichting Welzijn Vorden een taalcafé en taalcoaching voor anderstaligen.

Taalcafé

Vanaf 25 augustus is een wekelijks taalcafé in het Kulturhus in Vorden, waar u van harte welkom bent. Het taalcafé is een plek waar anderstaligen elkaar en andere inwoners van Vorden regelmatig kunnen ontmoeten om Nederlands te spreken. Het is een goede en laagdrempelige manier om de taal te oefenen. Ze praten in een kleine groep over allerlei onderwerpen en horen graag waar u behoefte aan heeft. Het taalcafé is iedere donderdag van 16.00-18.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Taalcoaching

Volgt u een inburgeringscursus of heeft u deze afgerond en wilt u graag extra Nederlands oefenen? Dan kunt u terecht bij onze taalcoaches. U kunt zelf aangeven wat u graag zou willen oefenen: lezen, spreken, schrijven. Bijvoorbeeld zodat u zelf een afspraak bij de huisarts kunt maken, een gesprek over uw kind op school kunt voeren of de krant kunt lezen en brieven van de gemeente kunt begrijpen. Er zijn geschoolde taalcoaches die u graag verder helpen met de Nederlandse taal. Taalcoaching is elke week en op afspraak. Aanmelden hiervoor kan bij coördinator Eppie van het Hof, evanhethof10@gmail.com. Deelname aan het taalcafé en/of taalcoaching is gratis.

Wat merken wij van de vluchtelingen?

De vluchtelingen komen tijdelijk in onze gemeente wonen. U gaat hen tegenkomen in het dagelijks leven. Op straat, in de supermarkt, misschien op het sportveld en op school. We hopen dat iedereen in onze gemeente deze mensen hartelijk ontvangt en helpt waar nodig. Niemand heeft om deze situatie gevraagd. Vooral de vluchtelingen zelf niet.

Hebben de vluchtelingen voorrang op een huis?

Op dit moment hebben de Oekraïners geen voorrang op een huis in Nederland. De Oekraïners die nu komen zijn in principe gasten. De gemeente zoekt voor hen naar opvanglocaties. Veel particulieren bieden hiervoor accommodaties aan. Zij krijgen geen huizen toegewezen.                                               

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven in Bronckhorst?

Ja. Het is verplicht om dit binnen vijf dagen te doen maar we gaan soepel om met die termijn. Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Neem hiervoor contact op met de afdeling publiekszaken van gemeente Bronckhorst via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail naar: oekraine@bronckhorst.nl. De inschrijving is nodig als mensen een bankrekening willen openen, werk willen zoeken of in aanmerking willen komen voor de regelingen waar het rijk nu aan werkt, denk aan financiële ondersteuning.

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen.

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

In veel gevallen zijn de Oekraïense vluchtelingen meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van hun gastgezinnen. Zij worden door de verzekeraar beschouwd als logé. Voor schade toegebracht aan de woning of inboedel van het gastgezin, dient dit het gastgezin dit in eerste instantie op de eigen woonhuis/inboedelverzekering te claimen. Als de aansprakelijkheids-, woonhuis- of inboedelverzekering (afhankelijk van veroorzaakte schade) van het gastgezin geen dekking biedt, kan na schade een claim worden ingediend via de gemeente. De gemeente heeft een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid afgesloten voor vluchtelingen bij gastgezinnen (de particuliere opvang). Mailt u ons dan via oekraine@bronckhorst.nl

Op de vlucht? Wees alert / tips

Is er een speciaal steunpunt in Bronckhorst waar Oekraïners terecht kunnen

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen. 

In Bronckhorst is ook een steunpunt ingericht voor Oekraïners in de bibliotheek in Hengelo waar vluchtelingen iedere woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur met vragen terecht kunnen (inloopspreekuur). Bijvoorbeeld over o.a.

 • Gezondheidszorg en paramedische zorg
 • Werk en inkomen
 • Financiële zaken zoals het openen van een bankrekening
 • Inschrijving kinderen bij onderwijs/basisscholen
 • Juridische vragen en verblijfsrechten
 • (zorg aan) Huisdieren

Buiten het spreekuur is vluchtelingenwerk telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op tel. (06) 59 82 86 29 of (06) 59 82 34 27

Sinds enige tijd is het steunpunt uitgebreid met een wekelijkse inloopochtend voor Oekraïners en hun gastgezinnen op de locatie Kerkstraat 15 in Hengelo. Mensen kunnen hier inlopen voor kop koffie/thee en een luisterend oor. Er zijn vrijwilligers en tolken die Oekraïens en Russisch spreken aanwezig. Ook is er een leuke speelhoek voor de jongste kinderen en spellen voor de iets oudere kinderen. Dit is iedere donderdagmorgen van 10.00 en 12.00 uur. We zien u graag.

Op donderdag van 10.00-11.00 uur wordt hier ook een leuke, praktische taalles gegeven voor Oekraïners die graag wat praktische woorden Nederlands leren om zich in het dagelijks leven mee te redden. De les wordt gegeven door een Nederlandse docente die Engels spreekt. Ook is er een tolk die Oekraïens spreekt. Het is gratis, laagdrempelig en u bent van harte welkom. Opgeven is niet nodig.

Kent u of helpt u Oekraïense vluchtelingen in Bronckhorst dan waarderen wij het als u hen attendeert op het steunpunt en de activiteiten.

De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor de mensen uit Oekraïne in ons land die vragen hebben. Hier wordt Engels en Nederlands gesproken. Het nummer is (088) 04 30 430, kies voor optie 9, dan is de wachttijd korter.

Kunnen vluchtelingen (gratis) bibliotheekabonnement krijgen?

Vluchtelingen uit Oekraïne en gastgezinnen kunnen van Bibliotheek West-Achterhoek een gratis 3-maanden abonnement aanvragen. Wat kunt u hiermee?

 • U krijgt toegang tot de Bibliotheek App voor online reserveren en verlengen van meer dan 2 miljoen boeken en tijdschriften met attenderingsmail
 • U krijgt toegang tot de Online Bibliotheek App met meer dan 30.000 e-books en 3.500 luisterboeken
 • U kunt gastlenen bij andere bibliotheken en krijgt toegang tot Muziekweb en Filmbieb
 • Werkplekken met gratis wifi, internet en gebruik van computers en printers in de bibliotheek

Kom naar een van de vestigingen in Bronckhorst (Vorden, Hengelo, Steenderen en Zelhem). Meer info over de bibliotheek West-Achterhoek en de openingstijden.

Ik heb mijn huisdier meegenomen uit Oekraïne, wat is belangrijk om te weten?

Op de website hulpvoordierenuitoekraine.nl staat speciaal voor vluchtelingen met een huisdier veel informatie over het verblijf in ons land. Onder andere als het gaat om vaccinaties, dierenarts, opvang etc.

Zodra een dier in Nederland is aangekomen, is een bezoek aan de dierenarts verplicht. Daar kan gekeken worden naar de rabiës status en eventueel aanvullende diergeneeskundige zorg verleend worden. U kunt contact opnemen met een dierenarts in de buurt. Er zijn er enkele in Bronckhorst. Deze zal u verder informeren.

Kan het huisdier niet bij u zijn/blijven op uw verblijfplaats? Neem contact met de gemeente voor wat mogelijk is in Bronckhorst. Verder heeft het dierenpension in Toldijk (dierenpension-eskes.nl) aangegeven haar gecertificeerde pension beschikbaar te stellen voor honden uit Oekraïne. Enige voorwaarde is dat deze ingeënt moeten zijn, volgens inspectienormen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u hiervoor bij een lokale dierenarts terecht.  

Kunnen Oekraïners hun geld omwisselen of een bankrekening openen?

Sinds 15 juni kunnen Oekraïners eenmalig 10.000 hryvnia (ca. 310 euro) per persoon omwisselen bij GWK Travelex. Hiervoor worden geen transactiekosten in rekening gebracht. De regeling geldt in eerste instantie voor 3 maanden. Voor de actuele stand van zaken volg de site van het GWK.

Vluchtelingen vanaf 18 jaar en ouder kunnen een rekening openen bij een van de Nederlandse banken of andere betaaldienstverleners. Bij een betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om (internationale) bankzaken te regelen via internetbankieren. Via de website van Betaalvereniging Nederland kunt u zien welke banken dit aanbieden en wat de voorwaarden zijn.

Bij de Triodos-bank is het mogelijk een bankrekening te openen met alle erkende paspoorten en ID-bewijzen uit Oekraïne, dus ook met een binnenlands cyrillisch paspoort. De aanvraag moet per post worden opgestuurd. Zie triodos.nl. Het is verstandig om kopie uittreksel BRP mee te sturen en het certificaat van de ambassade als dat beschikbaar is.

Waarom luidt de sirene iedere 1e maandag van de maand in NL?

Is er wat aan de hand? De sirene gaat! Nee er is niets aan de hand als het de eerste maandag van de maand om 12.00 uur is. In Nederland worden iedere eerste maandag van de maand (behalve als het op een feestdag valt) de sirenes getest op hun werking om 12.00 uur. Dit is het luchtalarm van de Nederlandse overheid. Het duurt 1 minuut en 26 seconden. Er is dan niets aan de hand en u hoeft niets te doen. Alleen wanneer de sirenes langer en meerdere keren afgaan is er wat aan de hand. Een noodsituatie en moet u direct naar binnen en ramen en deuren sluiten.

Is het Oekraïense rijbewijs geldig in Nederland en hoe zit het met reizen met OV?

Momenteel mag u met een Oekraïens rijbewijs autorijden in Nederland. Normaal gesproken moet na 185 dagen een Nederlands rijbewijs gehaald worden bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Er wordt echter gekeken naar een oplossing door de landelijke overheid. Meer info vindt u bij de RDW en het CBR.

Openbaar vervoer (OV)

Nederland heeft een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer (bus, tram en trein). Over het algemeen is maar één OV-kaart nodig, waarmee u bij elke vervoerder kunt in- en uitchecken.

Sinds 1 juni is de tijdelijke regeling voor het OV voor vluchtelingen uit Oekraïne vervallen. U kunt niet meer gratis reizen op de dag van aankomst en daarna. U moet een geldig vervoerbewijs aanschaffen. Dit doet u door een kaartje te kopen bij de vervoerder of een OV-chipkaart aan te schaffen. Scholieren of student kunnen soms een aanvraag doen voor gratis vervoer, neem hiervoor contact met de gemeente op. Gratis inreizen naar Nederland kan wel met de treinen van de NS.

Aanvragen OV-chipkaart

Met de OV-chipkaart kunt u met al het openbaar vervoer reizen door Nederland. U kunt de OV-chipkaart kopen op stations, in verschillende winkels en supermarkten, maar ook online: https://www.ov-chipkaart.nl/ov-chip-kopen.htm.

Werk en inkomen

Hoe zit het met werk/dagbesteding?

Oekraïners mogen werken in Nederland. Zij kunnen informeren bij uitzendbureaus in de omgeving naar mogelijkheden. Oekraïense vluchtelingen hebben geen tewerkstellingsvergunning meer nodig, wel is een BSN (Burgerservicenummer) verplicht. Er zijn enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep te beschermen. Mensen mogen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk 2 werkdagen voor start van de werkzaamheden aangemeld worden bij het UWV.  Heeft u werk voor vluchtelingen? Kijk voor meer informatie op RefugeeHelp.nl of de site van de rijksoverheid.

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor leefgeld, dat de gemeente maandelijks uitbetaalt. Dat is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten en kleding kunt betalen. Lees hier of u in aanmerking komt en hoe u het leefgeld kunt ontvangen.

Ik heb werk voor vluchtelingen

Gevluchte Oekraïners mogen werken in Nederland. Zij hebben geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Wel zijn er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep te beschermen. Mensen mogen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer dor de werkgever uiterlijk 2 werkdagen voor start van de werkzaamheden aangemeld worden bij het UWV. Heeft u werk voor vluchtelingen? Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Kamer van Koophandel.

Uitzendbureaus in de buurt

Europlanit

U kunt zich hier melden met legitimatie en zij kunnen dan met u bekijken of en waar u inzetbaar bent. Uiteraard is het wel belangrijk dat u eraan toe bent en u in het Engels of Duits kunt communiceren.

Kantoor is gevestigd aan de Dienstenweg 1, 7151 KP in Vorden (bedrijvenpark). Tel.: (0575) 55 55 18. Mail: via een contactformulier op www.europlanit.nl kunt u contact opnemen.

Seesing Flex

Heeft kantoren in Lochem, Lichtenvoorde en Doetinchem. Ook hier kunt u zich met legitimatie melden. Het best kunt u telefonisch of per mail vooraf een afspraak maken. De kantoren zijn te bereiken via:

Lochem            : (0573) 25 01 85 of mail: lochem@seesingflex.nl

Lichtenvoorde   : (0544)  35 37 39 of mail: lichtenvoorde@seesingflex.nl

Doetinchem      : (0314) – 21 61 55 of mail: doetinchem@seesingflex.nl

Koers Oost (Zutphen)

Werkgebied in stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – Zutphen, maar ook vaak klanten in gebied Lochem – Vorden – Steenderen. Aanmelden kan via tel. (0575) 74 32 10 of mail: axel@koersoostpersoneel.nl. Ze raden aan om te vermelden welke talen u spreekt (bijvoorbeeld Engels etc.) en of het mogelijk is om te reizen naar werk.

Aelbers (Doetinchem)

Voor bouwpersoneel. Contact via tel. (0314) 67 50 60, u kunt vragen naar Sabine Hulshorst.

Wat is een CV

Het is goed om een CV te hebben. CV staat voor curriculum vitae en bestaat uit uw contactgegevens samen met een samenvatting van uw arbeidsverleden, opleiding, vaardigheden en eventuele andere belangrijke informatie. 

Heb ik een eigen bankrekeningnummer nodig voordat ik aan het werk kan?

De werkgever heeft een bankrekeningnummer nodig voor het betalen van de gewerkte uren. Daarom is het belangrijk dat u een bankrekeningnummer heeft. Zie voor meer informatie de vraag: Kunnen Oekraïners hun geld omwisselen of een bankrekening openen.

Kan ik parttime werken? Ik heb kinderen die naar schoolgaan

Bijverdienen is niet mogelijk. Het is dus van belang om te weten dat als er betaald werk gedaan wordt, de uitkering van het leefgeld vanaf de 1e dag van de volgende maand stopt. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel leefgeld ontvangen.

Opvanglocaties in Bronckhorst

Op welke locaties worden de vluchtelingen opgevangen?

In Bronckhorst bieden naast de gemeente meerdere eigenaren van privé accommodaties en verschillende particulieren (gastgezinnen) opvang aan Oekraïners.

De gemeenteraad heeft op 30 maart besloten 7 stacaravans aan te kopen als gemeentelijke opvanglocatie. Deze zijn begin juli 2022 op 2 locaties in Vierkaker geplaatst. Op camping ’t Boshuis aan de Boshuisweg 8 (5 stacaravans) en een perceel bij boerderijwinkel Den Vierakker aan de Kapelweg 14 (2 stacaravans). In totaal kunnen in de 7 stacaravans ca. 30 tot 40 vluchtelingen opgevangen worden. Het gaat in eerste instantie om een opvang voor 6 maanden met optie voor verlenging met 6 maanden, maar het kan zijn dat een langere verlenging in beeld komt als de situatie dit nodig maakt. Voor de locaties in Vierakker is gekozen, omdat de terreinen zonder veel aanpassingen geschikt konden worden, snel beschikbaar waren en de eigenaren zetten zich graag in voor sociale binding tussen de vluchtelingen en bewoners in het buurtschap. Ook is door de eigenaar (Parochie H.H. Twaalf Apostelen) een woning (voor max 6 personen) op de Zomerweg in Drempt beschikbaar gesteld als gemeentelijke opvanglocatie. Datzelfde geldt voor een woning voor 8 personen aan het Baakse Voetpad in Hengelo.

Verder besloot de gemeente begin juli De Hooge Weide in Vorden weer vast te leggen en de particuliere opvang op camping Kom es An (5 stacaravans) in Hengelo over te nemen. Bij De Hooge Weide kunnen sinds half augustus 30 vluchtelingen opgevangen worden. De locatie is als gemeentelijke opvanglocatie beschikbaar voor 6 maanden, met optie voor verlenging met nogmaals maximaal 6 maanden. Op camping Kom es An zijn 23 vluchtelingen gehuisvest (er zijn 26 bedden). De gemeente huurt de 5 stacaravans van de particuliere initiatiefnemer ook voor 6 maanden, met optie voor verlenging voor maximaal 6 maanden

Vanuit de veiligheidsregio is de opdracht voor Bronckhorst om 100 gemeentelijke opvangplekken voor een langere periode te bieden. Met de bovengenoemde plekken heeft Bronckhorst er ca 110. Als sprake is van direct omwonenden bij een locatie informeren wij hen persoonlijk.

Hoe lang blijven de vluchtelingen?

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen vallen onder speciale regels: de tijdelijke bescherming (deze geeft recht op opvang, gezondheidszorg etc). Om hieronder te vallen doorlopen zij een aantal stappen, waaronder inschrijving bij de gemeente en de IND. Zij mogen dan in ieder geval blijven tot 4 maart 2023. En wellicht langer. Meer info: refugeehelp.nl.

Is wonen op bijvoorbeeld een huisjespark of in een b&b door Oekraïense vluchtelingen toegestaan?

Ja, voor een periode van maximaal twaalf maanden of zoveel korter als nodig is vanwege de uitzonderlijke situatie van deze groep vluchtelingen. We vinden het hartverwarmend dat mensen opvangplekken aanbieden in hotels, bed & breakfasts en ook in vakantie- of huisjesparken. Wel vragen we u het verblijf zo spoedig mogelijk door te geven door een e-mail te sturen naar oekraine@bronckhorst.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres van u en van de locatie, telefoonnummer waarop u bereikbaar bent, het aantal beschikbare slaapplaatsen en voor welke periode de locatie beschikbaar is. De gemeente heeft besloten voor accommodaties waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen die bij ons bekend zijn geen toeristenbelasting te innen. Heeft u bij ons gemeld dat u in uw accommodatie vluchtelingen opvangt, dan hoeft u niets te doen. Is dit nog niet bij ons bekend, meldt u dit van e-mail: oekraine@bronckhorst.nl.

Ik wil helpen

Zijn er inzamelacties of kan ik spullen inzamelen?

In Nederland en in onze gemeente zijn diverse lokale initiatieven die spullen verzamelen en naar Oekraïne en of buurlanden brengen. Een overzicht vindt u op vluchtelingenwerk.nl.

Ook het Rode Kruis brengt bruikbare spullen naar onder andere Oekraïne. Er zijn geen inzamelacties vanuit het Rode Kruis. Ze kopen bij voorkeur zelf de benodigde spullen in. Het beste is als mensen geld doneren aan het Rode Kruis (via Giro 555).

Kan ik me aanmelden als vrijwilliger om vluchtelingen te helpen?

Fijn dat u wilt helpen. U kunt zich als vrijwilliger online aanmelden als 'Ready2Helper' bij het Rode Kruis via de website van het Rode Kruis. Nadat u zich heeft aangemeld wordt u aan de landelijke database toegevoegd. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor bepaalde soort hulp. U kunt zich ook aanmelden bij Vluchtelingenwerk.

Kan ik geld doneren?

Via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is één van de 11 samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

De gemeente heeft ook besloten een bedrag te doneren aan Giro555 voor humanitaire hulp via hulporganisaties. Het gaat om €36.055,-, wat €1,- per inwoner is, gerekend naar het aantal inwoners op 1 januari 2022.

Mogen wij vluchtelingen uit Oekraïne opvangen?

Ja, dat mag. Wij willen dit wel graag weten zodat we kunnen helpen de juiste ondersteuning te bieden en overzicht houden. Wilt u dit melden aan de gemeente via oekraine@bronckhorst.nl.

Bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken. Dit zijn enkele tips die opvangorganisaties met ons deelden.

 • Blijf het niet alleen doen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoelang het gaat duren en samen houdt u het langer vol.
 • Wees open en maak alles bespreekbaar. Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op misverstanden of irritatie. Maar pas op met die beruchte Hollandse directheid, kies woorden zorgvuldig.
 • Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte voor je gast om zich terug te trekken.
 • Wees niet verbaasd dat uw gast veel op zijn/haar telefoon kijkt want het nieuws uit Oekraïne en contact via social media zijn heel belangrijk.
 • Maak duidelijke, praktische afspraken. Over eten, douchen, licht uit, sleutel, opruimen etc.
 • Realiseer u dat uw gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig zijn. Wees tolerant.
 • Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en schakel professionele hulp in.
 • Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer een dagprogramma te organiseren (thuisonderwijs, sport, ontspanning).
 • Schroom niet om uw gast om kleine wederdiensten te vragen. Koken, oppassen. Het geeft uw gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen.
 • Als het logeren niet meer gaat, neem dan contact op met ons, de gemeente. Wij gaan dan direct kijken of we een alternatief kunnen bieden.

Een goed online hulppunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten, is RefugeeHelp.nl. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen.

Wij vangen al vluchtelingen op thuis. Wat nu?

U kunt de vluchtelingen aanmelden bij de gemeente via oekraine@bronckhorst.nl. Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Neem hiervoor contact op met onze afdeling publiekszaken via tel. (0575) 75 02 50. De inschrijving is nodig als mensen een bankrekening willen openen, werk willen zoeken of in aanmerking willen komen voor de regelingen waar het rijk nu aan werkt, denk aan financiële ondersteuning.

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website:

Inschrijving van personen uit Oekraïne in de BRP | Nieuwsbericht | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (rvig.nl)

Bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken. Dit zijn enkele tips die opvangorganisaties met ons deelden.

 • Blijf het niet alleen doen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoelang het gaat duren en samen houdt u het langer vol.
 • Wees open en maak alles bespreekbaar. Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op misverstanden of irritatie. Maar pas op met die beruchte Hollandse directheid, kies woorden zorgvuldig.
 • Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte voor je gast om zich terug te trekken.
 • Wees niet verbaasd dat uw gast veel op zijn/haar telefoon kijkt want het nieuws uit Oekraïne en contact via social media zijn heel belangrijk.
 • Maak duidelijke, praktische afspraken. Over eten, douchen, licht uit, sleutel, opruimen etc.
 • Realiseer u dat uw gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig zijn. Wees tolerant.
 • Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en schakel professionele hulp in.
 • Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer een dagprogramma te organiseren (thuisonderwijs, sport, ontspanning).
 • Schroom niet om uw gast om kleine wederdiensten te vragen. Koken, oppassen. Het geeft uw gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen.
 • Als het logeren niet meer gaat, neem dan contact op met ons, de gemeente. Wij gaan dan direct kijken of we een alternatief kunnen bieden.

Een goed online hulppunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten, is RefugeeHelp.nl. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen.