Veelgestelde vragen over het woonbeleid

Let op: Op dit moment worden niet alle woningbouwplannen in behandeling genomen. Zie de pagina Prioritering Woningbouw.


Op 14 december 2021 deelden wij het mooie nieuws dat wij ruimte willen maken voor 1.700 – 2.200 extra woningen in de periode 2020 – 2030. Dit betekent dat veel mensen met hun woonwensen aan de slag kunnen. Het besluit is een complex meerjarenplan (10 jaar) dat we in zorgvuldig stap voor stap uitwerken. Zodra we nieuws hebben, brengen we dat uiteraard actief naar buiten. Bent u geïnteresseerd in deze ontwikkeling, volg dan zeker onze gemeentekanalen (gemeentepagina in h-a-h-blad Contact, deze website en onze social media).

Een aantal vragen en antwoorden staan hier op een rij.

Is het besluit over de extra woningen al definitief?

De gemeenteraad moet nog besluiten. Dat doet de raad op 27 januari 2022. Dit besluit is een aanvulling op onze eerder geactualiseerde woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019-2025’. Het betekent dat er dan ruimte komt voor meer woningen, ook in de periode ná 2025. Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar bijvoorbeeld ook het omvormen van (bedrijfs)vastgoed of woningsplitsing. De gemeente blijft goed kijken wat de woning bijdraagt aan het algemene woondoel: betaalbare duurzame woningen voor starters, senioren en jonge gezinnen en passend in de omgeving.

Zijn de locaties voor de extra woningen bekend?

Het is afhankelijk waar initiatiefnemers mee komen. Onze voorkeur gaat uit naar plannen in de kernen en op locaties met bestaande panden die niet meer gebruikt worden. Verder komen er meer mogelijkheden in het buitengebied (zoals benutten van vrijkomende agrarische bebouwing) Aanvullend zijn we bezig met een voorstel om aan de slag te gaan met een aantal grotere locaties aan de randen van de kernen besluitvorming vindt plaats in de eerste helft van 2022.

Wat zijn de mogelijkheden voor/in het buitengebied?

Op basis van onze woonvisie is tot nu toe woningsplitsing in het buitengebied mogelijk. Wij werken aan verruiming van de mogelijkheden van wonen in het buitengebied (denk aan bijv. aan het benutten van vrijkomende agrarische bebouwing). Deze besluitvorming vindt plaats in het 1e kwartaal van 2022.

Ik heb interesse in een woning; kan ik mij inschrijven?

Initiatiefnemers, eigenaren en/of ontwikkelaars treden zelf met plannen naar buiten. De gemeente houdt geen inschrijflijsten bij. Wij gaan ook geen woningen bouwen of verkopen. Een plaatselijke makelaar is vaak op de hoogte van plannen en kan u misschien verder helpen.

Zijn er gemeentelijke kavels beschikbaar waarop gebouwd kan worden?

Mocht gemeentegrond beschikbaar komen voor woningbouw, dan melden wij dat uiteraard via onze gemeentelijke communicatiekanalen (website, sociale media en in h-a-h-blad Contact).

Zijn er nieuwbouwprojecten waar ik me voor kan inschrijven?

De plannen zijn van initiatiefnemers, eigenaren en/of ontwikkelaars.

Wij ontwikkelen als gemeente geen woonprojecten en bouwen en verkopen geen huizen. Ook houden we geen inschrijflijsten bij. Een plaatselijke makelaar is vaak op de hoogte van plannen en kan u misschien verder helpen.

Als u geïnteresseerd bent in nieuwbouwprojecten van de woningcorporaties (sociale huurwoningen), dan kunt u zich het beste rechtstreeks tot ProWonen of Sité Woondiensten wenden.

De CPO-projecten (starterswoningen in collectief particulier opdrachtgeverschap) in de vier grote kernen Zelhem, Hengelo, Vorden en Steenderen zijn vol en verkocht. In Toldijk, Hummelo en Halle zijn de projecten voor starterswoningen in voorbereiding.                                                 

Ik heb een woningbouwinitiatief ingediend; hoe staat het daarmee?               

In de afgelopen maanden zijn erg veel aanvragen binnengekomen. Daardoor duurt het langer voor wij nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen. Houdt u rekening met enkele maanden vertraging. Wij werken zo snel mogelijk, maar zorgvuldigheid staat voorop.

Als ik een aanvraag voor het realiseren van een woning wil doen, waar moet ik dan rekening mee houden?

De informatie over onze woonvisie, het digitaal indienen van een aanvraag en de voorwaarden waaraan u moet voldoen, vindt u hier www.bronckhorst.nl/wonen.

Hoelang duurt het voordat ik bericht krijg als ik een formulier heb ingevuld?

Wij kunnen u geen concrete termijn geven. In de afgelopen maanden zijn erg veel aanvragen binnengekomen. Daardoor duurt het langer voor wij nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen. Houdt u rekening met enkele maanden vertraging. Wij werken zo snel mogelijk, maar zorgvuldigheid staat voorop.

De gemeente wil vooral woningen toevoegen in de grote kernen. Is dat nog steeds zo?

Dit vroegere uitgangspunt laten we los. Woningbouw kan in ALLE kernen. De woningbouwplannen die nu in voorbereiding zijn, zijn ook verspreid over de hele gemeente.

Waar wil de gemeente woningen toevoegen?

Dat kan in alle kernen, maar is wel afhankelijk van de plek. Passend bij het landschap en in de omgeving is heel belangrijk. Prioriteit ligt nog steeds bij inbreiding en benutten van bestaand vastgoed. Daarnaast gaan we de komende jaren aan de slag met een aantal grotere uitbreidingslocaties aan de randen van kernen.

Zijn tijdelijke woningen ook mogelijk?

Tijdelijke woningen zijn mogelijk.

Waarom mogen nu ineens wel meer woningen gebouwd worden?

Onze woonvisie biedt al sinds 2019 volop ruimte voor het bouwen van woningen voor starters, senioren en jonge gezinnen. Het gaat hierbij om nieuwbouw, omvormen van bestaand vastgoed en woningsplitsingen. Sinds 2019 hebben we al plannen voor gezamenlijk 350 woningen goedgekeurd. Omdat het enkele jaren duurt voordat woningen worden gerealiseerd, zetten we nu al een koers uit tot 2030. Gelet op een aantal ontwikkelingen, zoals de komst van meer mensen van buiten Bronckhorst, groeiend tekort aan arbeidskrachten en minder bewoners per woning, hebben we ook voor de lange termijn een grote opgave om voldoende woningen te realiseren.

Krijgen Bronckhorsters voorrang?

Tot op heden hebben wij geen juridische grond om dit af te dwingen. Wat we in ieder geval doen is aan marktpartijen vragen om de woningen eerst lokaal aan te bieden voor een bepaalde periode. We merken dat lokale initiatiefnemers lokale woningzoekenden voor willen laten gaan. We willen echter ook mensen die een grote sociale binding hebben of willen terugkeren naar de gemeente, niet uitsluiten. Natuurlijk kunnen alle inwoners die hun eigen huis verkopen hier ook aan bijdragen. Zij bepalen zelf aan wie zij hun huis willen verkopen.