Veilig stemmen in coronatijd

Icon

Om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken, nemen we een aantal maatregelen. In een filmpje op de website van de Rijksoverheid ziet u hoe stemmen in coronatijd gaat.

Gezondheidscheck voor alle kiezers en stembureauleden

Gaat u in een stemlokaal stemmen dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal om daar uw stem uit te brengen.

Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.

Bij de stembureauleden wordt een gezondheidscheck afgenomen. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.

Maatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
  • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij de in- en uitgang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
  • De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden regelmatig schoongemaakt.
  • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die zorgt ervoor dat u als kiezer alleen naar binnen gaat als er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid ziet er ook op toe dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert.
  • Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.
  • Uw identiteitsbewijs hoeft u niet te overhandigen aan de stembureauleden. U kunt het identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.
  • De stembureauleden die uw stempas aannemen; het stembiljet en het schone potlood uitreiken dragen wegwerphandschoenen.

Stemmen bij volmacht: voor wie niet naar het stemlokaal wil of kan

Kunt u of wilt u niet in het stemlokaal stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Zo’n machtiging heet ook wel een volmacht. Voor deze Tweede Kamerverkiezing mag iemand 3 volmachtstemmen uitbrengen. Dat waren er voorheen 2. Dat gebeurt omdat door het coronavirus misschien meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen.

Stemmen door kwetsbare groepen

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan in een aantal stemlokalen vervroegd worden gestemd. In de gemeente Bronckhorst kan op deze data gestemd worden in het stemlokaal in het gemeentehuis en Kulturhus in Vorden. Vervroegd stemmen is bedoeld voor kiezers die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus. Wilt u weten wie tot de corona-risicogroepen behoren, kijk dan op de website van het RIVM.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Bent u 70 jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal gaan? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Mensen van 70 jaar en ouder zijn namelijk volgens het RIVM in het algemeen extra kwetsbaar voor het coronavirus.

Vervroegd stemmen en briefstemmen zijn maatregelen die opgenomen zijn een wijziging van de ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19’. Deze wetswijziging treedt op 1 februari 2021 in werking.

Het stemmen per brief is uiteraard geen verplichting. Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk: