Verenigingen

 • Coronaregels voor dorps- of buurthuis, dagbesteding of maatschappelijke opvang

  Locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding en opvang plaatsvindt voor kwetsbare groepen zijn open. Soms heeft een buurthuis, dorpshuis, dagbesteding of opvang ook een horecavoorziening.

  U heeft geen coronatoegangsbewijs nodig:  

  • als u gebruikmaakt van de bibliotheek in het dorpshuis of buurthuis;
  • als u gebruikmaakt van de dagbesteding; 
  • voor de open inloop, zoals voor het spreekuur van het sociaal team of GGZ;
  • bij individuele ondersteuning of maatschappelijke opvang. 

  Wilt u zeker weten of u zonder coronatoegangsbewijs naar binnen kunt? Vraag dit dan na bij uw dorps- of buurthuis, dagbestedingslocatie of maatschappelijk opvang. Per 25 februari vervalt het coronatoegangsbewijs.

 • Coronatoegangsbewijs en mondkapjesplicht - Update 14 januari

  Sinds 6 november geldt (voor onderstaande locaties als zij geopend zijn) het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De inzet van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Door alleen mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn wordt het besmettingsrisico aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Het coronatoegangsbewijs sluit de kans op besmetting niet uit. Het zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk samen kan komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit. Per 25 februari vervalt het coronatoegangsbewijs.

 • Ondersteuning nodig bij de CTB-check? Neem contact op!

  Tot en met 31 december 2021 kunnen horeca, binnensport, evenementen, sportkantines, cultuur beoefening etc. kosten die zij maken om aan de plicht om de coronatoegangsbewijs-check (CTB) te doen, declareren. Hiervoor heeft het rijk budget beschikbaar gesteld, om CTB-plichtige locaties te ondersteunen. Om in aanmerking te komen voor een mogelijke tegemoetkoming in de kosten gelden een aantal voorwaarden:  

 • Maatregelen voor sporters - Update 22 april

  De maatregelen voor sporters hangen voor een deel af van de leeftijd van de sporters.

 • Mondkapje op voor én na het sporten

  Gaat u sporten? Neem naast uw waterfles en handdoek ook een mondkapje mee. Draag deze voor én na het sporten in de binnenruimte van de sportlocatie. Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan.

 • Meer vrijheid bij sport

  De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar omdat dat bij contactsporten niet mogelijk is, mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten in trainingen en wedstrijden. Voorbeelden van contactsporten zijn: voetbal, waterpolo, volleybal, handbal, judo, etc. Sporten als fitness of zwemmen zijn geen contactsporten. Daarvoor geldt de 1,5 meter afstand wel.

 • TOGS-regeling alsnog voor dorpshuizen

  Op 12 juni heeft het kabinet besloten dat de meeste dorpshuizen alsnog, onder voorwaarden, een aanvraag voor een bijdrage van € 4.000,- mogen indienen via de RVO. (Het gaat om SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 waar de meeste dorpshuizen onder geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel) Let op: de  aanvraag moet uiterlijk 26 juni zijn ingediend. Meer informatie op de website van Dorpshuizen en Kleine Kerken Gelderland.

 • Repetitie blaasensembles

  Goed nieuws voor muzikanten: blazers mogen weer spelen. Voorwaarde is dat (muziek)verenigingen hun protocollen hebben aangepast aan de laatste inzichten en afgestemd hebben met de KNMO. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen. Buiten repeteren is toegestaan, let er dan wel op dat oefenen kan leiden tot een samenkomst met toestroom van publiek. De repetitie kan dan alsnog stopgezet worden door de gemeente. Breng de buurt van te voren op de hoogte van repetities, houd rekening met elkaar.

 • Opening dorpshuizen - Update 3 juni

  De dorpshuizen mogen per 1 juni, onder voorwaarden zoals beschreven zijn in de noodverordening, weer open. De website van de brancheorganisatie Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) ontwikkelde een handige tool voor een protocol op maat voor uw locatie. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen: (0575) 75 02 50. 

 • Naoberschap?! Natuurlijk helpen we elkaar!

  Onlangs bezochten wethouder sport Evert Blaauw en combinatiefunctionaris sport Karin ten Heggeler enkele unieke, nieuwe sportlocaties in onze gemeente. Hoe dat zit? Sinds 11 mei mogen de buitensportaccommodaties weer volledig open om georganiseerde trainingen aan te bieden. Dit vergt van de verenigingen veel inzet en creativiteit. Zij vroegen zich immers allemaal af: “Hoe kunnen we met inachtneming van alle corona veiligheidsprotocollen toch onze leden een goede en leuke training aanbieden?”

 • Kwijtschelding maximaal drie maanden huur binnensportaccommodaties - Update 18 september

  De exploitanten van gemeentelijke binnensportaccommodaties in Bronckhorst hoeven  drie maanden geen huur aan de gemeente te betalen voor het gebruik van de binnensportaccommodaties. Door het coronavirus zijn ook veel sportaccommodaties in ons land geconfronteerd met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Het kabinet heeft 90 miljoen euro beschikbaar om dit verlies te compenseren.

 • Buitensport weer toegestaan! - 11 mei

  Sinds 11 mei 2020 mogen verenigingen en andere sportaanbieders hun activiteiten meer uitbreiden: ook 18+ mag weer buiten gaan sporten, op voorwaarde dat men zich kan houden aan de ‘1,5 meter regel’. Helaas is binnen sporten, behalve binnenzwembaden, nog niet mogelijk.

 • Sporten in coronatijd - Update 29 mei

  We weten het inmiddels allemaal, het coronavirus beheerst ieder onderdeel van ons leven op dit moment. Dat geldt ook voor de belangrijkste bijzaak in het leven: sport. Alle competities zijn stilgelegd of gespeeld verklaard en de sportvelden, -hallen en –scholen liggen er verlaten bij. Maar toch kan er ook nog heel veel wel! Veel sportverenigingen zijn druk bezig of inmiddels alweer met de eerste trainingen gestart. Drukke tijden dus voor combinatiefunctionarissen van de gemeente Karin ten Heggeler en Ernst Jan Somsen, die alles in goede banen moeten leiden. 

 • Maatregelen sportverenigingen - Update 5 juni

  Wat zijn de landelijk afgekondigde maatregelen die gelden voor sportverenigingen?

Meer info

Samen aan de slag

We staan als gemeente klaar voor de Bronckhorster verenigingen. U kunt contact opnemen met Ernst Jan Somsen, e-mail ernstjan.somsen@bronckhorst.nl of Karin ten Heggeler, e-mail k.tenheggeler@bronckhorst.nl U kunt ook bellen via tel. (0575) - 75 02 50.