(financiële) Regelingen verenigingen - Update 16 juli

Ook voor sportverenigingen en -stichtingen gelden diverse (financiële) regelingen om deze crisistijd beter door te komen. 

TASO Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Voor wie? Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben.
De komende periode zal de verdeling van 20 miljoen euro ter ondersteuning aan de sportverenigingen met eigen accommodatie meer vorm krijgen
Lees meer op de website van Vereniging Sport en Gemeenten

Noodloket ondernemers ook voor sportverenigingen/-stichtingen

Sinds 30 juni jl. is de TOGS-regeling gesloten. Hiervoor in de plaats is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gekomen. Ook sportverenigingen mogen hierop een beroep doen. Aanvraag loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Lees meer op de website van RVO, waarin ook een adviestool is opgenomen.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De eerste aanvraagperiode van de NOW is gesloten vanaf 6 juni 2020. Als u in de eerste periode NOW heeft aangevraagd: op 20 mei 2020 zijn er een aantal aanpassingen in de NOW-regeling bekendgemaakt die misschien gevolgen voor u hebben. Op 6 juli is de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. U kunt t/m 31 augustus 2020 opnieuw via het UWV een tegemoetkoming NOW aanvragen

Subsidieverantwoording

De gemeente gaat coulant om met die gesubsidieerde activiteiten die als gevolg van de coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Uitstel voor de verantwoording van de subsidie is mogelijk als gevolg van onvoorziene omstandigheden.