Kwijtschelding maximaal drie maanden huur binnensportaccommodaties - Update 18 september

De exploitanten van gemeentelijke binnensportaccommodaties in Bronckhorst hoeven  drie maanden geen huur aan de gemeente te betalen voor het gebruik van de binnensportaccommodaties. Door het coronavirus zijn ook veel sportaccommodaties in ons land geconfronteerd met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Het kabinet heeft 90 miljoen euro beschikbaar om dit verlies te compenseren.

Het geld wordt later dit jaar aan de gemeenten uitgekeerd. Kwijtschelding van huur is een voorwaarde aan gemeenten om een bijdrage uit die pot van 90 miljoen euro te krijgen.

Momenteel hebben we de inning van huur van de gemeentelijke binnensportaccommodaties opgeschort, maar - nog - niet kwijtgescholden. De huur van zeven gemeentelijke binnensportaccommodaties voor drie maanden bedraagt 84.000 euro. Wil de gemeente financieel quitte spelen dan moet de compensatiebijdrage van het rijk in totaal ook ongeveer 84.000 euro zijn. Zodra het bedrag bekend is, krijgen de betrokken partijen bericht van ons over de compensatie die we hen kunnen toekennen.

Particuliere sportaccommodaties

Voor verenigingen die een eigen accommodatie hebben, is er eveneens een landelijke compensatieregeling. Als zij worden geconfronteerd met een omzetverlies van minimaal 20% kunnen ze aanspraak maken op een bijdrage tot 3.500 euro per club. Zij kunnen een aanvraag indienen bij Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen via de website www.dus-i.nl. Voor deze categorie clubs is 19,5 miljoen euro beschikbaar. Het gaat landelijk om 7.500 verenigingen. Bij overschrijding van het budget bepaalt loting welke aanvragen wel en niet worden gehonoreerd. De gemeente heeft hier geen rol in.