Naoberschap?! Natuurlijk helpen we elkaar!

U bekijkt een pagina uit het archief 02-07-2020

Onlangs bezochten wethouder sport Evert Blaauw en combinatiefunctionaris sport Karin ten Heggeler enkele unieke, nieuwe sportlocaties in onze gemeente. Hoe dat zit? Sinds 11 mei mogen de buitensportaccommodaties weer volledig open om georganiseerde trainingen aan te bieden. Dit vergt van de verenigingen veel inzet en creativiteit. Zij vroegen zich immers allemaal af: “Hoe kunnen we met inachtneming van alle corona veiligheidsprotocollen toch onze leden een goede en leuke training aanbieden?”

Locaties

Naast de veiligheidsprotocollen betekende het voor veel binnensportverenigingen ook dat zij op zoek gingen naar een locatie buiten. Wethouder Blaauw: “Volleybalclub Dash bezochten we bijvoorbeeld niet bij ’t Jebbink, maar werden we verwelkomd op het terrein van zwembad In de Dennen. Gymvereniging DOG Baak verwelkomde ons op het voetbalveldje en het trimbosje aan de rand van het dorp. En op ijsbaan Steintjesweide zagen we dames 1 van de volleybalvereniging DVO in actie, mooi!”

Binnen onze gemeente zijn ook veel clubs die op of naast hun locatie ruimte hebben om buiten te sporten. Met de creativiteit van de trainers en grote loyaliteit van de leden was bijvoorbeeld te zien dat ook bij de golfbaan ’t Zelle en bij AeroFitt in Hengelo weer volop activiteiten zijn. Bij ’t Zelle gaat dat gepaard met veel heerlijk vogelgezang. Hier hangen met medewerking van de gemeente een groot aantal nestkastjes, die inmiddels bewoond zijn.

Verder zijn ook op andere sportaccommodaties, zwembaden, grasveldjes, privé tuinen etc. verenigingen actief. Iedereen gunt elkaar ruimte om met de vereniging weer te kunnen trainen. “Op de vraag aan mensen is dit nu naoberschap, kwam het antwoord: Rare vraag hoor, wij helpen elkaar hier toch altijd?!”

Kansen

In de gesprekken tussen de wethouder en bestuurders van de bezochte clubs blijkt dat iedereen blij is dat de vereniging enigszins weer ‘normaal’ draait. En dat door het gebruik maken van nieuwe locaties ook hele mooie ideeën ontstaan voor een vervolg van deze samenwerkingen.

Trots op..

Vrijwel alle sportverenigingen zijn inmiddels weer gestart. De wethouder: “Wij zijn trots om te zien hoe bestuurders, leden, ouders, vrijwilligers en beheerders elkaar hebben gevonden om voor iedereen weer sportmogelijkheden aan te bieden. Veel clubs hebben ook hun poorten opengezet om kinderen die geen lid van de club zijn toch mee te laten doen aan de trainingen. Geweldig!”

Nieuwe versoepelingen

Vorige week kondigde het kabinet aan dat per 1 juli voor wat betreft sport enkele belangrijke nieuwe versoepelingen op stapel staan. Zo mogen als de coronasituatie het toelaat per die datum onder andere sportscholen, fitnessclubs en sport- en verenigingskantines open. Hierover komt eind juni een definitief besluit van het rijk. Verder mogen jongeren van 13 t/m 18 jaar nu ook (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Tot slot, verenigingen met vragen kunnen terecht bij hun contactpersonen Ernst Jan Somsen of Karin ten Heggeler via e-mail k.tenheggeler@bronckhorst.nl  en ernstjan.somsen@bronckhorst.nl. U kunt ook bellen via tel. (0575) 75 02 50. Aarzel niet, ze zijn u graag van dienst. Vorige week kondigde het kabinet aan dat per 1 juli voor wat betreft sport enkele belangrijke nieuwe versoepelingen op stapel staan. Zo mogen als de coronasituatie het toelaat per die datum onder andere sportscholen, fitnessclubs en sport- en verenigingskantines open. Hierover komt eind juni een definitief besluit van het rijk.