TASO Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met vaste lasten terwijl hun inkomsten dalen. Veel van deze verenigingen zijn te klein om in aanmerking te komen voor de door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen. Met de regeling tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) wordt dan ook een bijdrage geleverd aan sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20%.

Dit omzetverlies wordt door alle amateursportorganisaties geleden, omdat de kantines van deze amateursportorganisaties in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli  2020 gesloten waren door de corona maatregelen. De komende periode zal de verdeling van 20 miljoen euro ter ondersteuning aan de sportverenigingen met eigen  accommodatie meer vorm krijgen. Meer informatie bij Vereniging Sport en Gemeenten.

U kunt ook contact opnemen met de combinatiefunctionarissen sport: Ernst Jan Somsen of Karin ten Heggeler.