TOGS-regeling alsnog voor dorpshuizen

U bekijkt een pagina uit het archief 27-06-2020

Op 12 juni heeft het kabinet besloten dat de meeste dorpshuizen alsnog, onder voorwaarden, een aanvraag voor een bijdrage van € 4.000,- mogen indienen via de RVO. (Het gaat om SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 waar de meeste dorpshuizen onder geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel) Let op: de  aanvraag moet uiterlijk 26 juni zijn ingediend. Meer informatie op de website van Dorpshuizen en Kleine Kerken Gelderland.