Hoe machtig ik iemand anders via mijn stempas?

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd.  Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De kiezer moet de gegevens invullen en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont.

Wat zijn de voorwaarden?

  • de gemachtigde woont in Bronckhorst
  • de gemachtigde mag maximaal 2 volmachtstemmen per verkiezing naast zijn eigen stem uitbrengen
  • de gemachtigde neemt een kopie mee van het identiteitsbewijs van de volmachtgever. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. De afbeelding moet wel duidelijk zijn, de voorzitter van het stembureau beslist of de afbeelding duidelijk genoeg is om de identiteit vast te stellen van de volmachtgever. Bij de verkiezingen op 20 maart 2019 mag een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een vreemdelingendocument) worden gebruikt. Ook zijn andere Europese identiteitsbewijzen geldig (behalve een Zwitsers rijbewijs). Een identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.  (U kunt gebruik maken van een identiteitsbewijs waarop staat ‘geldig tot 21 maart 2014' of elke latere datum)
  • de gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem

Let op: Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.