Ik heb nog geen stempas en wil al iemand machtigen. Hoe werkt dat?

Als u nu al weet dat u 20 maart 2019 niet in de gelegenheid bent om te stemmen en u heeft de stempas nog niet ontvangen, dan kunt u iemand anders schriftelijk machtigen voor u te stemmen.