Kan iemand anders voor mij stemmen?

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand anders voor u per volmacht laten stemmen. Dit kan via een volmacht op uw stempas of een schriftelijke volmacht

Let op: de gemachtigde voor de verkiezing Provinciale Staten moet in Gelderland geregistreerd staan als kiezer. De gemachtigde voor de waterschapsverkiezing moet als kiezer in het waterschapsgebied Rijn en IJssel geregistreerd staan.