Verkiezingsuitslagen

Icon

Hoe is er gestemd in gemeente Bronckhorst? Bekijk in de bijlage de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Lijst Aanduiding politieke groepering Stemmen
TK 2021
Stemmen
TK 2017

Verschil

Overzicht uitgebrachte stemmen Tweede Kamerverkiezingen 2021
1 VVD 6385 6323 +62
2 PVV (Partij voor de Vrijheid) 2118 2253 -135
3 CDA 4006 5227 -1221
4 D66 3136 2850 +286
5 GroenLinks 825 1486 -661
6 SP (Socialistische Partij) 1296 2272 -976
7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A) 1413 1467 -54
8 ChristenUnie 600 512 +88
9 Partij voor de Dieren 735 592 +143
10 50Plus 217 734 -517
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 204 225 -21
12 DENK 19 25 -6
13 Forum voor Democratie 762 326 +436
14 BIJ1 39 +39
15 JA21 623 +623
16 CODE ORANJE 66 +66
17 Volt 377 +377
18 NIDA 3 +3
19 Piratenpartij 26 36 -10
20 LP (Libertaire Partij) 23 5 +18
21 JONG 30 +30
22 Splinter 41 +41
23 BBB 1556 +1556
24 NLBeter 22 +22
25 Lijst Henk Krol 20 +20
26 OPRECHT 8 +8
27 JEZUS LEEFT 8 13 -5
28 Trots op Nederland (TROTS) 40 +40
29 U-Buntu Connected Front 1 +1
30 28 +28
Overige partijen 222 -222
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 24627 24568 +59
Aantal blanco stemmen 32 21 +11
Aantal geldige stemmen 24659 24589 +70
Aantal ongeldige stemmen 33 45 -12
Aantal kiezers 24692 24634 +58
Aantal kiesgerechtigden 29674 29178 +496
Opkomstpercentage in % 83,21 84,43 -1,22

Meer info

Proces-verbalen van deze verkiezingen

U kunt vanaf 19 maart 2021 tot 26 maart 2021 op afspraak ook gebruik maken van de mogelijkheid tot inzage, hiervoor moet u telefonisch een afspraak maken via (0575) 75 02 50.

We attenderen u erop dat het niet is toegestaan om foto’s of kopieën van de processen-verbaal te maken.

Bijlage(n)