Reis- en onkostenvergoeding bij vrijwilligerswerk

Icon

Vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht om een vergoeding voor onkosten te geven. In de meeste gevallen hebben ze echter als uitgangspunt dat hun vrijwilligers geen kosten hoeven te maken voor het vrijwilligerswerk.

Meer informatie?

Meer informatie over onkosten- en reiskostenvergoeding vindt u op https://vrijwilligerswerk.nl/wetten-regels/onkostenvergoeding.