Wat doet de agendacommissie?

Icon

De agendacommissie van de gemeenteraad bestaat uit zes voorzitters van de fracties, vier voorzitters van de commissies, de burgemeester (voorzitter) en de griffier (verslag).

De agendacommissie heeft tot taak de agenda voor de raadsvergadering en de raadscommissies voor te bereiden en de behartiging van alle andere zaken die betrekking hebben op de organisatorische en procedurele aangelegenheden van de raad.

De vergaderingen van de agendacommissie zijn iedere 2e donderdag van de maand en zijn openbaar toegankelijk.