Wat doet de gemeente?

Vanzelfsprekend is ook Bronckhorst druk met het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Het kabinet heeft de 25 veiligheidsregio’s in ons land opdracht gegeven op korte termijn voor 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne opvang te zoeken. Dat betekent 2.000 per veiligheidsregio en voor Bronckhorst in eerste instantie 100 plekken. Maar gezien de situatie zullen dat er uiteindelijk naar verwachting meer worden. Er is een gemeentelijke projectgroep aan de slag om mensen uit dat gebied op te vangen (ook voor de middellange termijn) en ondersteuning te bieden. Er is volop overleg tussen diverse ministeries, VNG, veiligheidsregio’s, Vluchtelingenwerk en andere betrokken partijen over hoe om te gaan met de situatie en regelingen uit te werken/voeren.

Vraagstukken die de gemeentelijke projectgroep bespreekt zijn onder andere:

  • welke hulp kunnen we bieden (onderdak, financiële hulp etc.)
  • wat is de impact van particulier onderdak aan vluchtelingen? Denk aan een huisvestingsvraagstuk als tijdelijk onderdak stopt
  • welke dienstverlening kunnen we vluchtelingen bieden zoals medische hulp, verzekeringen, huishoudgeld voor boodschappen etc.

We pakken de vraagstukken actief op en zoeken actief naar antwoorden.

Het is voor ons belangrijk om te weten als u Oekraïners in Bronckhorst opvangt. Deze tijdelijke inwoners en mensen die hen helpen, kunnen wij wellicht ondersteunen. Mailt u de informatie svp naar e-mail: oekraine@bronckhorst.nl. Dan nemen wij contact met u op. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen, tel. (0575) 75 02 50.   

We organiseren zo nu en dan bijeenkomsten waar verschillende Oekraïners die in Bronckhorst verblijven samen kunnen komen. Sommigen komen met hun gastfamilies en er zijn ook inwoners met een Oekraïense achtergrond die kunnen vertalen en helpen. Vanuit de gemeente zijn er medewerkers van diverse disciplines bij voor vragen.

Gemeentelijke opvanglocaties

De gemeenteraad heeft op 30 maart besloten 7 stacaravans aan te kopen als gemeentelijke opvanglocatie. Deze zijn op 2 locaties in Vierakker geplaatst (sinds juli 2022). Op camping ’t Boshuis aan de Boshuisweg 8 (5 stacaravans) en een perceel bij boerderijwinkel Den Vierakker aan de Kapelweg 14 (2 stacaravans). In totaal kunnen in de 7 stacaravans ca. 30 tot 40 vluchtelingen opgevangen worden. Het gaat in eerste instantie om een opvang voor 6 maanden met optie voor verlenging met 6 maanden, maar het kan zijn dat een langere verlenging in beeld komt als de situatie dit nodig maakt. Voor de locaties in Vierakker is gekozen, omdat de terreinen zonder veel aanpassingen geschikt konden worden, snel beschikbaar waren en de eigenaren zetten zich graag in voor sociale binding tussen de vluchtelingen en bewoners in het buurtschap. Ook is door de eigenaar (Parochie H.H. Twaalf Apostelen) een woning (voor max 6 personen) op de Zomerweg in Drempt beschikbaar gesteld als gemeentelijke opvanglocatie. Datzelfde geldt voor een woning voor 8 personen aan het Baakse Voetpad in Hengelo.

Verder besloot de gemeente begin juli De Hooge Weide in Vorden weer vast te leggen en de particuliere opvang op camping Kom es An (5 stacaravans) in Hengelo over te nemen. Bij De Hooge Weide kunnen sinds half augustus 30 vluchtelingen opgevangen worden. De locatie is als gemeentelijke opvanglocatie beschikbaar voor 6 maanden, met optie voor verlenging met nogmaals maximaal 6 maanden. Op camping Kom es An zijn 23 vluchtelingen gehuisvest (er zijn 26 bedden). De gemeente huurt de 5 stacaravans van de particuliere initiatiefnemer ook voor 6 maanden, met optie voor verlenging voor maximaal 6 maanden

Vanuit de veiligheidsregio is de opdracht voor Bronckhorst om 100 gemeentelijke opvangplekken voor een langere periode te bieden. Met de bovengenoemde plekken heeft Bronckhorst er ca 110. Als sprake is van direct omwonenden bij een locatie informeren wij hen persoonlijk.

De gemeente heeft op 15 maart besloten een bedrag van €36.055,- te doneren aan Giro555 voor humanitaire hulp via hulporganisaties. Het gaat om €1,- per inwoner, gerekend naar het aantal inwoners op 1 januari 2022. Met de bijdragen op Giro555 bieden 11 samenwerkende hulporganisaties humanitaire hulp aan Oekraïne en de Oekraïners, gericht op directe noodhulp in de vorm van voedsel, dekens, medicijnen en brandstof.

Verder is een steunpunt voor Oekraïners ingericht in de bibliotheek in Hengelo waar vluchtelingen elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur (inloopspreekuur) met hun vragen terecht kunnen. Dit wordt bemenst door Vluchtelingenwerk. Zij kunnen er terecht met vragen over o.a.

  • Gezondheidszorg en paramedische zorg
  • Werk en inkomen
  • Financiële zaken zoals het openen van een bankrekening 
  • Inschrijving kinderen bij onderwijs/basisscholen 
  • Juridische vragen en verblijfsrechten 
  • (zorg aan) Huisdieren 

Buiten het spreekuur is vluchtelingenwerk telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op tel. (06) 59 82 86 29 of (06) 59 82 34 27

Sinds enige tijd is het steunpunt uitgebreid met een wekelijkse inloopochtend voor Oekraïners en hun gastgezinnen op de locatie Kerkstraat 15 in Hengelo. Mensen kunnen hier inlopen voor kop koffie/thee en een luisterend oor. Er zijn vrijwilligers en tolken die Oekraïens en Russisch spreken aanwezig. Ook is er een leuke speelhoek voor de jongste kinderen en spellen voor de iets oudere kinderen. Dit is iedere donderdagmorgen van 10.00 en 12.00 uur. We zien u graag.

Op donderdag van 10.00-11.00 uur wordt hier ook een leuke, praktische taalles gegeven voor Oekraïners die graag wat praktische woorden Nederlands leren om zich in het dagelijks leven mee te redden. De les wordt gegeven door een Nederlandse docente die Engels spreekt. Ook is er een tolk die Oekraïens spreekt. Het is gratis, laagdrempelig en u bent van harte welkom. Opgeven is niet nodig.

Kent u of helpt u Oekraïense vluchtelingen in Bronckhorst dan waarderen wij het als u hen attendeert op het steunpunt en de activiteiten.

Leefgeldregeling

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor leefgeld, dat de gemeente maandelijks uitbetaalt. Dat is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten en kleding kunt betalen. Lees hier of u in aanmerking komt en hoe u het leefgeld kunt ontvangen.

Uit solidariteit met het land hangt sinds het begin van de oorlog ook een Oekraïense vlag bij ons gemeentehuis.

NB Inmiddels is duidelijk dat in onze gemeente ruim 140 vluchtelingen uit het land opgevangen worden. Veel particulieren hebben hun deur open gezet en in Vorden is de wat grotere opvanglocatie grotendeels bezet. Wij zijn trots op het naoberschap in Bronckhorst!