Wat doet de raadscommissie?

Icon

Voordat een voorstel in de raad komt, is er al heel wat aan vooraf gegaan. Zo bereidt het college van burgemeester en wethouders een groot aantal van de voorstellen eerst voor. Daarna kunnen ze aan de orde komen in de (openbare) commissievergaderingen. En pas daarna in de raadsvergadering.

De leden van de commissievergaderingen bestaan uit raadsleden en commissieleden. Commissieleden zijn geen raadslid, maar worden door de politieke partijen afgevaardigd naar de commissies. De voorzitter van een commissie is een raadslid.

Tijdens deze vergaderingen wisselen politieke partijen informatie uit en vormen zij zich een beeld van de voorstellen die op de agenda staan. Soms zijn ook deskundigen, inwoners en wethouders aanwezig om mee te denken. Over het algemeen worden onderwerpen daarna in de eerstvolgende raadsvergadering voor besluitvorming aangeboden.

De commissievergaderingen zijn op de tweede donderdag van de maand, twee weken voor de raadsvergadering, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt deze dus bijwonen. U vindt alle vergaderstukken op de  pagina ’Vergaderingen raadscommissies’.

Over het inspreken bij commissievergaderingen zijn spelregels opgesteld. Deze vindt u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.