Afval, huishoudelijk afval

 • Informatie

  U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalbak of op ieder moment deponeren in de verzamelcontainers nabij uw woning. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vragen wij u het afval te scheiden. Daarom bieden we zoveel mogelijk voorzieningen aan waar u uw huishoudelijk afval gescheiden in kunt leveren.

  Circulus-Berkel uit Zutphen verzorgt voor de gemeente Bronckhorst de inzameling en verwerking van al het huishoudelijk afval.

  Bekijk hoe en waar u uw afval kunt aanbieden

  Bekijk wanneer u uw afval aan kunt bieden in de online afvalkalender

  Wat het kost

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief (vastrecht) dat voor alle huishoudens gelijk is. Daarnaast betaalt u voor het aantal keer dat u de container (grijs en groen) aan de weg zet of dat u met uw pas huisvuil aanbiedt bij een ondergrondse container of milieupark (het variabele tarief). Lees meer hierover op de pagina 'Afvalstoffenheffing'.

  Heeft u vragen?

  Voor vragen of opmerkingen over uw huishoudelijk afval en afvalscheiding kunt u terecht bij Circulus-Berkel, www.circulus-berkel.nl of bel de Servicelijn tel. (0900) 95 52.

 • Goed om te weten

  Containers bij huis

  Uw GFT (groente-, fruit- en tuinafval) kunt u kwijt in de groene container. Hiervoor betaalt u een lager tarief per aanbieding dan de grijze container, waar u restafval in kwijt kan. De groene container kunt u 1x in de 2 weken aan de weg zetten, de grijze 1x in de 4 weken.

  De papiercontainer is er voor oud papier en karton en de ‘oranje’ container voor kunststof verpakkingen/zuivel- en sappakken. Beide containers kunt u kosteloos 1x in de 4 weken aan de weg zetten.

  Meer informatie over het omruilen of bijbestellen van containers leest u op de pagina Afvalcontainers bijbestellen, omruilen of voor het eerst aanvragen.

  Afvalpas

  Bij iedere woning hoort een Afvalpas aanwezig te zijn. Deze pas heeft u ook nodig als legitimatie bij het wegbrengen van afval naar het Afvalbrengpunt Doetinchem en het Recycleplein in Zutphen. Gebruikers van ondergrondse containers hebben een afvalpas nodig voor het openen van de inworpklep van deze containers.

  Neemt u bij vermissing van de afvalpas direct contact op via de Servicelijn van Circulus-Berkel om uw pas te laten blokkeren en een nieuwe afvalpas aan te vragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie over de afvalpas op de pagina Afvalpas van Circulus-Berkel.

  BEST-tas

  Boeken, Elektrische appa­raten, Speelgoed en Textiel belanden nog vaak in de grijze container. Dat is jammer, want het zijn waardevolle spullen die prima hergebruikt kunnen worden of waarvan het materiaal gerecycled kan worden. U kunt deze inleveren met de BEST-tas. De tassen worden eenmaal per acht weken ingezameld door Circulus-Berkel in samenwerking met Delta. De ingezamelde tassen gaan naar kringloopbedrijf 2Switch. Daar worden de spullen gesorteerd. Herbruikbare en verkoopbare spullen worden verkocht in de winkel. Textiel dat overblijft, gaat naar het Leger des Heils ReShare. De overige, niet verkoopbare spullen worden gerecycled. Wie de BEST-tas aan de weg heeft gezet, krijgt gratis een nieuwe toegestuurd.

  Milieuparkjes

  In verschillende kernen in de gemeente vindt u milieuparkjes met (ondergrondse) containers. Hier kunt u bijvoorbeeld uw glas, papier, kunststof verpakkingen/zuivel- en sappakken en textiel gratis kwijt.

  Deze milieuparkjes hebben ook ondergrondse containers voor restafval. Deze zijn voor algemeen gebruik. Per aanbieding (1 vuilniszak) geldt een tarief. U kunt bij Circulus-Berkel een (gratis) pas aanvragen, waarmee u toegang krijgt tot deze ondergrondse containers. Mensen met weinig restafval die ervoor kiezen om geen grijze container meer bij huis te hebben maar het restafval naar het milieuparkje te brengen, hebben deze pas nodig. Ook voor mensen die af en toe veel restafval hebben en het daardoor een keer niet redden met de maandelijkse lediging van hun grijze container kan de pas een uitkomst zijn. Zij kunnen dan een extra vuilniszak kwijt bij de milieuparkje.

  Kijk op de website van Circulus-Berkel voor een overzicht van de milieuparkjes in onze gemeente.

  Grof huishoudelijk afval

  Bij het afvalbrengpunt Doetinchem en het Recycleplein in Zutphen kunt u tegen betaling terecht met grof huisafval. Neem wel uw afvalpas en pinpas mee. Op de website van Circulus-Berkel leest u meer informatie over de Afvalbrengpunten in Doetinchem en Zutphen.

  Wilt u uw grof vuil thuis laten ophalen, dan kan dat tot maximaal 2m². Lees alle aanbiedregels op de website van Circulus-Berkel, de kosten voor het ophalen vindt u ook op die website. Bel voor een afspraak met de Circulus-Berkel Servicelijn tel. (0900) 95 52.

  Grof snoeiafval

  Groenafval (max. 500 kg per jaar) brengt u gratis weg naar het afvalbrengpunt Doetinchem en het Recycleplein in Zutphen. Op de website van Circulus-Berkel leest u meer informatie over de Afvalbrengpunten in Doetinchem en Zutphen

  Verzamelvoorziening afvalinzameling

  Bij appartementengebouwen staat vaak een verzamelvoorziening voor de afvalinzameling.

  Luiers en incontinentiemateriaal

  Ook luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis apart inleveren in Bronckhorst.

  Kringloop

  Voor het gratis laten ophalen van herbruikbare goederen die verkoopbaar zijn, kunt u bellen naar de Kringlooplijn: (0900) 0205.

 • Lees ook...

 • Icon

  fa icon-afvalcontainer

 • Wetgeving