Afvalcontainers bestellen of omruilen

 • Informatie

  De gemeente geeft u als inwoner afvalcontainers in bruikleen. De containers zijn gekoppeld aan het adres, daarom moeten de containers bij verhuizing bij de woning blijven staan.

  Op elk adres hoort minimaal één grijze container (of een afvalpas voor de ondergrondse container voor restafval bij een milieuparkje) en één groene container (voor GFT-afval) aanwezig te zijn. Op de meeste adressen staat ook een container voor de huis-aan-huis inzameling van oud papier en één voor kunststof verpakkingen/zuivel- en sappakken. Deze twee containers zijn niet verplicht.

  Aanvragen, omruilen of bijbestellen containers

  Bij verhuizing kan het voorkomen dat er op uw nieuwe woonadres geen containers aanwezig zijn (bij nieuwbouw) of niet de containers die u wenst. Binnen drie maanden na verhuizing kunt u containers gratis bestellen of omruilen. Na deze drie maanden zijn hier administratie- en bezorgkosten aan verbonden (op te vragen bij de Servicelijn). Het laten ophalen en leveren van een container voor oud papier en (extra) oranje container is kosteloos.

  Omruilen of bestellen

  Wilt u containers bestellen of omruilen (wijzigen van volume)? Neemt u dan contact op met de Servicelijn van Circulus-Berkel, tel. (0900) 95 52 of regel het online via de website van Circulus-Berkel.

  Containers omruilen of bijbestellen

 • Goed om te weten

  Voor de afvalinzameling hanteren we in Bronckhorst het volume/frequentiesysteem. Bij dit afvalinzamelingsysteem betaalt u een vast bedrag per jaar en daarnaast een bedrag per keer dat u de groene en grijze container aanbiedt. Met dit systeem is het voor u voordeliger afval zo goed mogelijk te scheiden en uw containers alleen aan te bieden als deze vol zijn. U kunt kiezen voor containers van verschillende grootte. Logischerwijs betaalt u per lediging van een grote container meer dan voor een kleine. Lees meer hierover op de pagina 'Afvalstoffenheffing'.

 • Lees ook...

 • Icon

  fa icon-afvalcontainer

 • Wetgeving