Afvalstoffenheffing

 • Informatie

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief (vastrecht) dat voor alle huishoudens gelijk is. Naast het vastrecht betaalt u voor het aantal zakken dat u met uw afvalpas aanbiedt bij een ondergrondse container of milieupark. U betaalt ook voor het aantal keer dat u de containers aan de weg zet. Met het vaststellen van het grondstoffenplan 2021-2025 is ervoor gekozen om variabele kosten over te brengen naar het vastrecht en daarmee de afvalstoffenheffing (meer) kostendekkend te maken.

  U ontvangt de aanslag afvalstoffenheffing eenmaal per jaar. U ontvangt de aanslag van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente), die het heffen en innen van gemeentelijke belastingen voor Bronckhorst verzorgt. U betaalt dus aan GBTwente, via een betalingsopdracht of automatische incasso.

  Chip

  Om het aantal aanbiedingen te registreren, zijn uw afvalpas en de containers voorzien van een unieke chip. Deze chip is gekoppeld aan uw adres. Op basis van de geregistreerde gegevens ontvangt u aan het begin van het volgend jaar de aanslag Afvalstoffenheffing van de gemeente, samen met andere gemeentelijke belastingen.

  Kosten 2022

  Vastrecht € 209,88 (alle huishoudens betalen dit). Daarnaast betaalt u per keer dat u container / vuilniszak aanbiedt:

  • 80 liter groene (GFT) container € 0,90
  • 140 liter groene (GFT) container € 1,60
  • 240 liter groene (GFT) container € 2,71
  • 80 liter grijze zorgcontainer € 7,15
  • 140 liter grijze zorgcontainer € 12,51
  • 240 liter grijze zorgcontainer € 21,51
  • 140 liter oud papier container € 0,00
  • 240 liter oud papier container € 0,00
  • 240 liter container voor kunststof verpakkingen € 1,60
  • Ondergrondse container GFT (max 20 liter per inworp) € 0,23
  • Ondergrondse container grijs (vuilniszak van 60 liter) € 2,09
  • Ondergrondse container voor kunststof verpakkingen € 0,00

  De kosten voor het inleveren van overig afval bij het recycleplein in Zutphen vindt u in de tarieventabel afvalstoffenheffingen.

  Kwijtschelding

  In sommige gevallen is kwijtschelding voor particulieren mogelijk. De voorwaarden en hoe dit aanvraagt leest u op de pagina 'Kwijtschelding gemeentelijke belastingen'.

  Vragen of bezwaar maken?

  Met vragen over de afvalstoffenheffing kunt u terecht bij GBTwente. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op veel gestelde vragen. U kunt er ook bezwaar maken en veel zaken digitaal regelen. Daarnaast kunt u uw vraag stellen via info@gbtwente.nl of  088 - 64 64 800.

 • Ook interessant voor u?

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving