Afvalstoffenheffing

 • Informatie

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief (vastrecht) dat voor alle huishoudens gelijk is. Inwoners die kiezen om hun grijze container te behouden en thuis op te laten halen, betalen daarvoor de vastrechttoeslag. Daarnaast betaalt u voor het aantal keer dat u de container (grijs en groen) aan de weg zet of dat u met uw pas huisvuil aanbiedt bij een ondergrondse container of milieupark (het variabele tarief).

  U ontvangt de aanslag afvalstoffenheffing eenmaal per jaar. U ontvangt de aanslag van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente), die het heffen en innen van gemeentelijke belastingen voor Bronckhorst verzorgt. U betaalt dus aan GBTwente, via een betalingsopdracht of automatische incasso.

  De afvalstoffenheffing wordt geheven volgens een volume/frequentie systeem. Bij dit afvalinzamelingssysteem betaalt u een vast tarief per huishouden vermeerderd met een variabel tarief voor het aantal keren dat u uw grijze en groene container aan de weg zet. In de containers en de afvalpas zit een chip die het aantal aanbiedingen registreert.

  Chip

  Om het aantal aanbiedingen te registreren, zijn uw groene en grijze container voorzien van een unieke chip. Deze chip is gekoppeld aan uw adres en het volume van de container. Bij het legen van uw container(s) wordt de chip geregistreerd. Wie gebruik maakt van een ondergrondse container, heeft een chip in de afvalpas. Iedere keer dat u de container gebruikt, wordt dit automatisch geregistreerd. Op basis van de geregistreerde gegevens ontvangt u aan het begin van het jaar de aanslag Afvalstoffenheffing van de gemeente, samen met andere gemeentelijke belastingen.

  Maakt u gebruik van de ondergrondse containers? Uw gegevens worden dan geregistreerd op basis van de afvalpas.

  Kosten

  Vastrecht (ieder huishouden betaalt dit) € 116,40. Inwoners die kiezen om hun grijze container te behouden en thuis op te laten halen, betalen daarvoor de vastrechttoeslag van € 110. Als u voor het zorgpakket in aanmerking komt, wordt u van deze toeslag vrijgesteld.

  Daarnaast betaalt u per keer dat u container / vuilniszak aanbiedt:

  • 80 liter groene (GFT) container € 0,87
  • 140 liter groene (GFT) container € 1,54
  • 240 liter groene (GFT) container € 2,63
  • 80 liter grijze container € 6,92
  • 140 liter grijze container € 12,10
  • 240 liter grijze container € 20,75
  • 140 liter oud papier container € 0,00
  • 240 liter oud papier container € 0,00
  • 240 liter container voor kunststof verpakkingen € 1,54
  • Ondergrondse container GFT (max 20 liter per inworp) € 0,22
  • Ondergrondse container grijs (vuilniszak van 60 liter) € 2,03
  • Ondergrondse container voor kunststof verpakkingen € 0,00

  De kosten voor het inleveren van overig afval bij het recycleplein in Zutphen vindt u in de tarieventabel afvalstoffenheffingen 2020.

  Kwijtschelding

  In sommige gevallen is kwijtschelding voor particulieren mogelijk. Hoe u dit aanvraagt leest u op de website van GBTwente.

  Vragen of bezwaar maken?

  Met vragen over de afvalstoffenheffing kunt u terecht bij GBTwente. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op veel gestelde vragen. U kunt er ook bezwaar maken en veel zaken digitaal regelen. Daarnaast kunt u uw vraag stellen via info@gbtwente.nl of (053) 481 58 89.

 • Lees ook...

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving