Anti-discriminatievoorziening - meldpunt

 • Informatie

  Op verschillende plaatsen kan discriminatie voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, in de buurt, op school, bij de sportclub of bij een bezoek aan een openbare gelegenheid, zoals een discotheek. Wanneer u bent gediscrimineerd, of getuige bent van discriminatie, kunt u hiervan een melding doen bij het anti-discriminatie meldpunt. Voor de gemeenten in de regio Achterhoek is het meldpunt ondergebracht bij Artikel 1. Artikel 1 is een landelijke organisatie die werkt aan het voorkomen, bestrijden en klachtbehandeling van discriminatiezaken.

  U kunt uw melding doen via telefoon, email of via het digitaal klachtenformulier op de website van Artikel 1. Wanneer u telefonisch een melding doet via (0900) 23 54 354,  kunt u direct een medewerker spreken. Bij een digitale melding ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt binnen 2 weken contact met u opgenomen. Het is mogelijk om een anonieme melding te doen.

  Naast het maken van een melding, kunt u ook contact opnemen met Artikel 1 voor ondersteuning of advies. Bijvoorbeeld over het doen van aangifte wegens discriminatie.

  Meld u discriminatieklacht online via het formulier op http://art1-nog.nl

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-alert