Anti-discriminatievoorziening - meldpunt

 • Informatie

  Op verschillende plaatsen kan discriminatie voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, in de buurt, op school, bij de sportclub of bij een bezoek aan een openbare gelegenheid, zoals een discotheek. Wanneer u bent gediscrimineerd, of getuige bent van discriminatie, kunt u hiervan een melding doen bij het anti-discriminatie meldpunt. Voor de gemeenten in de regio Achterhoek is het meldpunt ondergebracht bij Artikel 1. Artikel 1 is een landelijke organisatie die werkt aan het voorkomen, bestrijden en klachtbehandeling van discriminatiezaken.

  Meld u discriminatieklacht online via het formulier op http://art1-nog.nl

  U kunt uw melding ook telefonisch melden via (0900) 23 54 354.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-alert