Asbest verwijderen

 • Informatie

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  Sloopmelding doen

  Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. 

  Direct online sloopmelding doen bij het Omgevingsloket

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • u verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel
  • u verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Naast de sloopmelding moet u ook een melding maken bij de gemeente voordat u begint met asbest verwijderen, dit moet minimaal 2 werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent.

  U kunt de start- en gereedmelding van de sloop direct online doorgeven:

  Online doorgeven 'Start- of gereedmelding sloopwerkzaamheden'

 • Wat u nodig hebt

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen om vast te stellen of er wel of geen asbest in het bouwwerk aanwezig is.  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 • Goed om te weten

  Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

  Gaat u een dak verwijderen waar asbest in zit? Dan kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.

  Meer informatie

  Op de website van InfoMil is meer informatie te vinden over asbest:

 • Icon

  fa icon-bouwen-verbouwen

 • Wetgeving